Cichoń (929 m n.p.m.) to szczyt górski w Beskidzie Wyspowym, położony w tzw. paśmie Ostrej. Przez miejscową ludność nazywany był Tokoniem, co mogłoby wskazywać, że kiedyś odbywały tu swoje toki, obecnie bardzo rzadkie, głuszce. Cichoń stanowi naturalną granicę między gminą Łukowica (miejscowość Młyńczyska), a gminą Słopnice. Góra jest zalesiona, najwyżej podchodzą pola uprawne od strony południowo – zachodniej (osiedle Piechotówka należące do wsi Słopnice i osiedla Ślagi należące do wsi Zalesie). Ze ścieżki turystycznej prowadzącej górnym skrajem lasu ponad tymi polami uprawnymi rozległe widoki, widać: Gorc, Turbacz, Jasień, Krzystonów, pobliską Mogielicę i Łopień, a z tyłu za nimi Śnieżnicę. W dolnych partiach występuje głównie buczyna karpacka, wyżej lasy iglaste w przewagą świerka i jodły. Spływające z jego zboczy potoki są dopływami rzek Słopniczanka i Potoku Starowiejskiego (zlewnia rzeki Łososiny) oraz potoków Jastrzębik i Zbludza (zlewnia Dunajca).

Na północnych zboczach Cichonia, nieco ponad polami uprawnymi wsi Stara Wieś, leśna ścieżka dydaktyczna prowadząca przez znane z obfitości grzybów tereny (m.in. obfite wysypy rydzów). Zaczyna się ona w lesie, przy drodze Limanowa – Kamienica estetycznie wykonanymi tablicami dydaktycznymi i prowadzi przez las przecinając koryto potoku Stara Wieś. Po wyjściu z lasu na jego skraju biwak – ławki i stoły dla turystów. Z biwaku widoki w kierunku północnym i zachodnim na Jabłoniec, Kamionną i Pasmo Łososińskie Jaworza oraz Sałasza. Od biwaku można podejść w górę, stąd odsłaniają się widoki na południową stronę.

Szlaki turystyki pieszej:

– zielony – z Przełęczy Ostra – Cichoń przez Cichoń i Przełęcz Słopnicką na Mogielicę.

 

Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.