Aktywna turystyka

Fauna – Gorczański Park Narodowy

0 / 5
Dodaj do ulubionych

W faunie Gorczańskiego Parku Narodowego stwierdzono występowanie ponad 1000 gatunków bezkręgowców, w tym 23 endemity karpackie lub karpacko – sudeckie. Liczne są gatunki bezkręgowców górskich i borealnych (ok. 100 gatunków). Na polanach liczna fauna motyli (m.in. rusałka admirał, rusałka pokrzywnik, perłowiec większy, chrząszcze i inne).

Duże i dobrze zachowane kompleksy leśne Gorczańskiego Parku Narodowego sprzyjają licznemu występowaniu tu zwierząt, dla których gdzie indziej brakuje już odpowiednich siedlisk: dzika, jelenia, sarny, wydry, borsuka, gronostaja. Zróżnicowane środowiska (oprócz lasów są polany) sprzyjają dużej różnorodności gatunkowej fauny parku.

Występuje tu 185 gatunków kręgowców, z czego 21 jest w rejestrze Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Są to:

– płazy: traszka karpacka,

– ptaki: cietrzew, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł trójpalczasty, głuszec, orlik krzykliwy, orzeł przedni, puchacz, puszczyk uralski, sóweczka, włochatka,

– ssaki: koszatka leśna, mroczka posrebrzana, mroczek pozłocisty, niedźwiedź brunatny, podkowiec mały, popielica szara, rzęsorek mniejszy, ryś euroazjatycki, wilk szary, żbik europejski.

Występuje 9 gatunków nietoperzy, 130 gatunków ptaków (w tym 100 gniazdujących na terenie parku), 7 gatunków płazów. W potokach występują ryby: pstrąg potokowy, głowacz pręgopłetwy.

  • Adres Gorczański Park Narodowy
    Poręba Wielka 590
    34-735 Niedźwiedź
Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.