Aktywna turystyka

Flora – Gorczański Park Narodowy

0 / 5
Dodaj do ulubionych

Lasy stanowią aż 95% powierzchni Gorczańskiego Parku Narodowego, liczne w nich są drzewa w wieku powyżej 100 lat. W drzewostanie występują głównie: świerk, buk, jodła, domieszkę natomiast stanowią: modrzew, wiąz, jesion, jawor, olsza szara. Wyróżniono tu wiele zespołów leśnych, a wśród nich buczynę karpacką, kwaśną buczynę górską, żyzną jedlinę, bór świerkowo – jodłowy regla dolnego i górnego, olszynę karpacką i olszynę bagienną.

Charakterystyczne dla Gorców są duże kompleksy leśne, występujące w dwóch piętrach roślinności: reglu dolnym (650 – 1100 m n.p.m.) i górnym (powyżej 1100 m n.p.m.).

W runie leśnym tych lasów występują charakterystyczne dla tych zespołów roślinnych gatunki. Są to: bodziszek leśny, czosnek niedźwiedzi, kokorycz pusta, listera sercowata, urdzik karpacki, wietlica alpejska, żywiec bulwkowaty, żywokost sercowaty, pospolita borówka brusznica, liczne mchy i paprocie.

W młakach i ziołoroślach nadpotokowych występują: lepiężnik wyłysiały, knieć błotna, tojad dzióbaty, modrzyk górski i parzydło leśne. Rzadkimi elementami są zarzyczka górska, skalnica gronkowa i fiołek dwukwiatowy. Podejźrzon lancetowaty to największa osobliwość florystyczna Gorców. Nie ma dokładnych informacji na temat czy ta roślina nie wyginęła, jednak kiedyś obserwowana była pod Turbaczem.

Osobną grupę stanowią zespoły roślinne związane z polanami, na których występuje aż 130 gatunków związanych wyłącznie z polanami. Stąd też tak ważne jest  zachowanie tych polan i niedopuszczenie do ich zalesienia.

Rosną tutaj m.in.: jastrzębiec pomarańczowy, mieczyk dachówkowaty, tłustosz pospolity, pełnik europejski, prosienicznik jednogłówkowaty, szafran spiski i aż 13 gatunków z rodziny storczykowatych, m.in. gółka długoostrogowa, kruszczyk szerokolistny, ozorka zielona, stoplamek plamisty i szerokolistny, storczyca kulista. Duża część tych polan jest bardzo jałowa, pokryta roślinnością ubogich siedlisk, tzw. „psiarami” z psią trawką, dziewięćsiłem bezłodygowym i kuklikiem górskim.

  • Adres Gorczański Park Narodowy
    Poręba Wielka 590
    34-735 Niedźwiedź
Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.