Korab – wzniesienie Beskidu Wyspowego znajdującego się na bocznym, północnym grzbiecie Pasma Łososińskiego. Grzbiet ten oddziela dolinę Potoku Jaworzańskiego od doliny potoku Rozpite.

Korab, częściowo zalesiony, a częściowo pokryty polami uprawnymi i łąkami ma wysokość 727 m n.p.m. i leży pomiędzy miejscowością Laskowa i miejscowością Jaworzna. Na górze umiejscowiony jest cmentarz wojenny nr 359 – Jaworzna. Przy cmentarzu zaś, na północno-zachodnich stokach Koraba znajduje się dość duża polana, która jest dobrym punktem widokowym na północną stronę – na Kamionną, pasmo Łopusze – Kobyła i głęboką dolinę Łososiny.

Ciekawe, choć ograniczone widoki rozciągają się z niewielkich polanek na południowo-wschodnią stronę, zaś szerokie widoki są z odkrytych terenów na południowo-wschodnich stokach Korabia nad doliną Jaworzańskiego Potoku. Znajdują się tutaj pojedyncze, wysoko położone zabudowania miejscowości Jaworzna, przysiółek Stoły.

Szlak turystyczny:

  • czarny szlak pieszo-rowerowy z Laskowej na Sałasz Zachodni, tam łączy się z niebieskim szlakiem prowadzącym przez cały grzbiet Pasma Łososińskiego.
Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.