Łopień (961 m n.p.m.) to masyw górski w Beskidzie Wyspowym. Łopień ma rozległy i długi grzbiet przebiegający z południowego – zachodu na północny – wschód. W grzbiecie tym wyróżnia się trzy mało wybitne szczyty:

– zachodni (Łopień 961 m n.p.m.),

– środkowy (Łopień Środkowy około 950 m n.p.m.),

– wschodni (Łopień Wschodni 805 m n.p.m.).

Masyw Łopienia opływają dwie rzeki: Łososina i jej dopływ potok Chyszówka oraz Słopniczanka i jej dopływ Czarna Rzeka. Ze stoków Łopienia spływają do nich liczne potoki. Na potokach tych znajdują się niewielkie wodospady. Najwyższy wierzchołek masywu Łopienia opada w południowo – wschodnim kierunku do wybitnej Przełęczy Rydza – Śmiegłego (700 m n.p.m.), poprzez którą łączy się z masywem Mogielicy.

Stoki Łopienia należą do pięciu miejscowości: Dobra, Tymbark, Słopnice, Chyszówki i Jurków. Przebiega przez niego granica między trzema gminami: Dobra, Tymbark i Słopnice. Dawniej dzielono też Łopień na Łopień Dobrski i Łopień Tymbarski.

Łopień jest niemal całkowicie zalesiony. Dawniej jednak cały jego grzbiet od wierzchołka zachodniego po wschodni był jedną, ogromną halą, na której odbywało się życie pasterskie. Po hali tej na grzbiecie pozostały jeszcze cztery polany: Cechówka, Jaworze, Myconiówka i Zawadówka, z których roztaczają się panoramy widokowe. Ponieważ jednak polany te znajdują się na płaskim grzbiecie, widoki z nich są częściowo ograniczone przez las. Najlepszy widok roztacza się z największej polany Jaworze i z niewielkiej polanki Widny Zrąbek po jej południowej stronie (nad Jurkowem). Na zachodnich zboczach jest polana Parkijówka, na której ukrywali się Żydzi podczas II wojny światowej. Na stokach Łopienia Środkowego jest niewielka polana Ogrody, w dolnej części stoków Łopienia istnieją też inne, nieznane turystom polany, np. Gładkie Łaziska.

W lasach Łopienia znajdują się dobrze zachowane drzewostany jodłowe, a niektóre z jodeł osiągają do 50 m. Na grzbiecie Łopienia Środkowego, po zachodniej stronie polany Cechówka znajduje się unikatowe torfowisko zwane „Bagnami Łopieńskimi”. Powstało ono na dnie dawnego rowu grzbietowego. Wraz z jaskiniami włączone zostało w obszar chroniony Natura 2000 pod nazwą Uroczysko Łopień. Rozległy i zalesiony Łopień jest siedliskiem licznych zwierząt. Spośród większych ssaków można spotkać tu m.in. jelenie, wilki, dziki, rysie. Na Łopieniu występują ważne dla Europy gatunki zwierząt (tzw. gatunki priorytetowe). Z ptaków są to: dzięcioł czarny, dzięcioł zielono siwy, z nietoperzy: nocek Bechsteina, nocek duży, nocek łydko włosy, nocek orzęsiony, podkowiec mały, z płazów: kumak górski oraz traszka karpacka.

Piesze szlaki turystyczne:

– zielony – z Dobrej przez Łopień na Przełęcz Rydza – Śmigłego. Dalej przez Mogielicę, Przełęcz Słopnicką, Cichoń, Przełęcz Ostra – Cichoń, Ostrą, Szkiełek do Łukowicy,

– żółty – z Tymbarku północnymi podnóżami Łopienia, przez Zaświercze (górzysty przysiółek Słopnic), Mogielicę, Krzystonów, Jasień na Przełęcz Przysłop,

– czarny – Tymbark – Łopień Wschodni – Łopień Środkowy – Myconiówka,

– ścieżka edukacyjna „Przełom Czarnej Rzeki” – Chodniki – Zaświercze.

Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.