Lubogoszcz (968 m n.p.m.) to szczyt górski w Beskidzie Wyspowym. Znajduje się pomiędzy Szczeblem, Śnieżnicą, Wierzbanowską Górą i grzbietem Czarnego Działu, oddzielony od nich głębokimi dolinami rzek Raby, Mszanki i potoków Kasinianka oraz Słomka. Wznosi się ponad miejscowościami: Mszana Dolna, Kasinka Mała i Kasina Wielka, znajduje się więc całkowicie w obrębie gminy Mszana Dolna. Ma długi grzbiet, w którym w kierunku od zachodu posiada trzy wierzchołki:

– zachodni (Zapadliska 766 m n.p.m.),

– środkowy (Lubogoszcz Zachodni 953 m n.p.m.),

– wschodni – najwyższy (Lubogoszcz 968 m n.p.m.).

Pomiędzy Lubogoszczem Zachodnim, a najwyższym wschodnim wierzchołkiem znajduje się grzbiet zwany Kozią Brodą.

Na południowym zboczu, niedaleko zielonego szlaku można wyróżnić polanę Podchodną.

Grzbiet Lubogoszcza niegdyś był bezleśny, znajdowały się na nim hale pasterskie i miał wieżę widokową na szczycie. Obecnie jest pokryta lasem, a drewniana wieża z czasem zbutwiała i zawaliła się. W 1924 roku na zachodnim stoku, w Kasince Małej, w przysiółku Kopieniec, przy czarnym szlaku na wysokości około 580 – 590 m n.p.m. została wybudowana Baza Szkoleniowo – Wypoczynkowa „Lubogoszcz” (szlak czarny z Kasinki Małej).

Z Lubogoszczem związane jest wiele legend o czartach, utopcach, płanetnikach i boginkach. Na północnych stokach, nad Kasiną Wielką znajduje się miejsce o nazwie „Zamczysko” lub „Gródek”. Nazwa mogłaby wskazywać, że kiedyś w tym miejscu istniał gród, w trakcie badań archeologicznych nic jednak nie znaleziono.

Zbudowany jest, podobnie jak całe Karpaty, z fliszu karpackiego. Występują w nim typowe dla Karpat procesy osuwiskowe. Wynikiem takich osuwisk jest wypełniona wodą nisza osuwiskowa zwana Żabim Okiem oraz występujące na zboczach wschodnich wychodnie skalne. Również ludowego pochodzenia nazwa Zapadliska najprawdopodobniej ma związek z osuwiskami, które dawniej występowały częściej niż obecnie.

Powyżej wysokości 500-550 m n.p.m. Lubogoszcz jest całkowicie lesisty. Porastający go drzewostan uważany jest za cenny, a nasiona rosnących tutaj drzew iglastych gromadzone są w centralnym banku nasion. Dawniej przy wschodnim wierzchołku istniała duża polana, uległa jednak zalesieniu ze szkodą dla walorów widokowych. Obecnie widoki roztaczają się jedynie z dolnych części szlaków oraz z wiatrołapów. Na Lubogoszczy znajduje się także jedno z dwóch tylko w całym Beskidzie Wyspowym stanowisk paproci języcznik zwyczajny. Na Lubogoszczy paproć tę odkryto dopiero w 2003 roku i jej populacja liczy tutaj około 500 sztuk.

Piesze szlaki turystyczne:

– czerwony – Kasina Wielka – Lubogoszcz –Mszana Dolna (odcinek Małego Szlaku Beskidzkiego),

– zielony – Mszana Dolna – Lubogoszcz,

– czarny – Kasinka Mała – Lubogoszcz, do połączenia ze szklakiem czerwonym.

 

Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.