Aktywna turystyka

Przełęcz Jaworzyce

0 / 5
Dodaj do ulubionych

Przełęcz Jaworzyce to przełęcz znajdująca się pomiędzy Wierzbanowską Górą (778 m n.p.m.), a Lubomirem (904 m n.p.m.) w Paśmie Lubomira i Łysiny. Według autorów niektórych przewodników turystycznych jest to równocześnie przełęcz pomiędzy Beskidem Wyspowym (do którego należy Wierzbanowska Góra), a Beskidem Makowskim, do którego należy Pasmo Lubomira i Łysina. Jednak według uznanej powszechnie regionalizacji fizycznogeograficznej Karpat opracowanej przez Jerzego Kondrackiego całe Pasmo Lubomira i Łysiny należy do Beskidu Wyspowego, przełęcz ta jest więc jego wewnętrzną przełęczą. Istnieją też zasadnicze różnice w nazewnictwie. Dawniej Przełęcz Jaworzyca nazywana była Wierzbanowską Przełęczą, obecnie nazwę tę nosi inna przełęcz (pomiędzy Wierzbanowską Górą, a Cietniem).

Północne zbocza przełęczy to rejon wsi Kobielnik. Spływa z nich potok Kobielnik, będący dopływem Krzyworzeki. Zbocza południowe zajmuje wieś Węglówka, a spływający z nich potok zasila Kasiniankę (wszystkie w dorzeczu Raby). Przez przełęcz prowadzi lokalna droga z Kobielnika i Wiśniowej do Węglówki o Kasinki Małej.

Zodkrytych w niektórych miejscach rejonów przełęczy i zboczy ponad nią widoczne są: Szczebel, Babia Góra, Zębalowa, potężny masyw Lubogoszczy, a na lewo od niego Śnieżnica (za nią Ćwilin), Jasień i Gorc.

Szlaki turystki pieszej:

– czerwony: przez Lubomir i Łysinę (Mały Szlak Beskidzki),

– czerwony: przez Wierzbanowską Górę, Przełęcz Wielkie Drogi, Kasinę Wielką, Lubogoszcz do Mszany Dolnej.

Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.