Aktywna turystyka

Rezerwat przyrody Białowodzka Góra nad Dunajcem

0 / 5
Dodaj do ulubionych

Rezerwat przyrody Białowodzka Góra nad Dunajcem to leśny rezerwat przyrody w gminie Łososina Dolna w powiecie nowosądeckim.

Zajmuje powierzchnię 67,74 ha. Został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 21 października 1961 roku. Według aktu powołującego, rezerwat utworzono w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i turystycznych naturalnych zespołów buczyny karpackiej i dąbrowy oraz roślinności skalnej, porastających zbocza i szczyty Białowodzkiej Góry w Beskidzie Wyspowym, a zawierających rzadkie elementy florystyczne.

Z rzadkich w Polsce gatunków roślin na terenie rezerwatu rośnie jarząb brekinia i irga czarna.

Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.