Aktywna turystyka

Rezerwat Przyrody Kamionna

0 / 5
Dodaj do ulubionych

Rezerwat Przyrody Kamionna to leśny rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Trzciana w województwie małopolskim. Utworzony został zarządzeniem ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 roku. Obejmuje obszar lasu o powierzchni 64,04 ha należącego do Nadleśnictwa Brzesko. Rezerwat znajduje się na terenie Beskidu Wyspowego, na północnych stokach góry Kamionna. Celem utworzenia rezerwatu jest ochrona dobrze zachowanych zespołów buczyny karpackiej i jedlin o naturalnym charakterze.

Znajduje się na wysokości około 500 – 750 m n.p.m. Teren rezerwatu obejmuje strome północne stoki góry całkowicie porośnięte lasem i jar potoku leśnego (najwyżej położone źródło Przegini). Jego koryto wcina się głęboko w flisz karpacki. Jest to rezerwat ścisły – nie prowadzi się tutaj gospodarki leśnej. Rezerwat posiada także duże walory geologiczne i krajobrazowe. Z wierzchołka Kamionnej i polan podwierzchołkowych roztaczają się wspaniałe widoki na całe pasmo Beskidu Wyspowego i Sądeckiego, Gorce oraz Tatry. Występują tutaj głębokie koryta potoków, strome stoki, ciekawe odsłonięcia fliszu karpackiego oraz widoczne ślady sfałdowań w piaskowcu.

¾ powierzchni Rezerwatu Przyrody Kamionna zajmuje buczyna karpacka, resztę zespoły jedlin. Wśród drzewostanu głównie buki i jodły – niektóre z nich mają 90 lat. Domieszkę stanowi jawor, olsza szara, brzoza, sosna zwyczajna. Dodatkowo spotkać można tutaj m.in.: kopytnika pospolitego, czosnek niedźwiedzi, miesięcznicę trwałą, parzydło leśne, bluszcza pospolitego i wiele innych. Osobliwością rezerwatu jest rzadki gatunek grzyba – soplówka jodłowa.

Jeśli chodzi o faunę Rezerwatu Przyrody Kamionna to występuje tutaj około 40 gatunków ptaków, a wśród nich m.in.: zięba, kowalik, świstunka leśna, drozd śpiewak. Z większych ptaków m.in.: kukułka, kruk, dzięcioły, myszołów. Z płazów występują: żaba trawna, kumak górski, salamandra plamista. Gady reprezentowane są przez: jaszczurkę zwinkę, żmiję zygzakowatą, padalca. Z ssaków spotkać można m.in.: jelenia, dzika, sarnę, lisa, jeża europejskiego, orzesznicę, wiewiórkę pospolitą.

Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.