Rezerwat przyrody Kostrza to ścisły i leśny rezerwat przyrody na górze Kostrza w Beskidzie Wyspowym. Znajduje się w gminie Jodłownik i gminie Limanowa – dokładnie na terenie wsi Kostrza i Rupniów. Został powołany Zarządzeniem Nr 5/2001 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 stycznia 2001 roku. Stanowi własność Skarbu Państwa i podlega Nadleśnictwu Limanowa.

Rezerwat znajduje się na podwierzchołkowych, stromych, północnych zboczach góry na wysokości 550 – 720 m n.p.m. i ma powierzchnię 38,56 ha. Utworzony został dla ochrony dobrze zachowanego starodrzewu i stanowisk rzadkiej paproci – języcznika zwyczajnego. W rezerwacie wyróżnia się dwa zespoły leśne: buczyna karpacka i jaworzyna górska (jaworzyna górska z miesięcznicą trwałą i jaworzyna górska z języcznikiem zwyczajnym). Rosną tutaj liczące około 150 lat potężne buki.

Z roślin chronionych występują: bluszcz pospolity, języcznik zwyczajny, kopytnik pospolity, lilia złotogłów, paprotka zwyczajna, pierwiosnek wyniosły, przytulia wonna. Z większych ssaków żyją tutaj: dzik, sarna, zając szarak.

Obszar tego rezerwatu włączony został do obszarów ochrony siedlisk Natura 2000.

Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.