Śnieżnica (1006 m n.p.m.) to zalesiony szczyt górski w Beskidzie Wyspowym. Wznosi się ponad miejscowościami: Kasina Wielka, Gruszowiec, Dobra, Porąbka i Wola Skrzydlańska. Od pobliskiego Ćwilina oddzielona jest głęboką przełęczą Gruszowiec.

Śnieżnica ma trzy, niemal równej wysokości, niezbyt wyróżniające się szczyty: główny, zwany Na Budaszowie, a także położone  na wschód od niego Wierchy i Nad Stambrukiem. Szczególnie dobrze wierzchołki te widoczne są z południowo – wschodniej strony. Najwyższy szczyt opada w północnym kierunku stromym zboczem, wznoszącym się około 500 m ponad doliną.

Pod najwyższym szczytem Śnieżnicy znajduje się po północnej stronie zagłębienie, w którym bardzo długo zalega śnieg, dłużej niż na podobnej wysokości okolicznych szczytach. Stąd właśnie pochodzi nazwa gór. Pierwotnie szczyt nazwany był Śnieżną Górą. Najstarsza wzmianka o Śnieżnicy  pochodzi z kodeksu małopolskiego opublikowanego w 1254 roku w języku starogermańskim. Figuruje w nim pod nazwą „Snesna”. Nazwa używana dzisiaj utrwaliła się w XIV-XV wieku. Materialnym świadectwem historycznym jest istniejący na głównym jej szczycie kamień graniczny z 1789 roku, a na nim napis odnoszący się do Stanisława Małachowskiego. Na początku XX wieku istniało na Śnieżnicy kilka kamieniołomów. Przez miejscową ludność góra nazywana była też „Widlatą Górą” lub „Widłakiem” z powodu trzech wierzchołków.

Na północno – zachodnich stokach Śnieżnicy, w Kasinie Wielkiej, znajduje się Stacja Narciarska „Śnieżnica” oraz zdegradowana w 2005 roku do roli przystanku, stacja PKP Kasina Wielka (obok niewielki cmentarz wojenny nr 364 – Kasina Wielka, z I wojny światowej). W podszczytowych partiach zboczy północnych utworzono w 1968 roku leśny rezerwat przyrody Śnieżnica dla zachowania buczyny karpackiej z bukami liczącymi sobie do 150 lat. Natomiast na południowo – zachodnich stokach znajduje się Młodzieżowy Ośrodek Rekolekcyjny na Śnieżnicy (stołówka, możliwość noclegu).

Szlaki turystyki pieszej:

– niebieski – z Kasiny Wielkiej przez Śnieżnicę, przełęcz Gruszowiec i Ćwilin do Jurkowa,

– zielony – z przełęczy Gruszowiec obok Młodzieżowego Ośrodka Rekolekcyjnego na Śnieżnicy (trawers Śnieżnicy) do połączenia ze szlakiem niebieskim,

– czarny – ze Skrzydlnej, przez Pieninki Skrzydlańskie oraz Porąbkę.

 

Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.