Kategoria: Filmy

Filmy

Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu limanowskiego

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” podczas realizacji projektu pn. „Małopolska to jest to!” wraz z ekipą filmową sporządziło materiał, który przedstawia Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu limanowskiego. Niezastąpioną organizacją, która przekazuje cenne wartości młodym na terenach wiejskich jest KGW. Pierwsze…

Flora i fauna powiatu limanowskiego

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” podczas realizacji projektu pn. „Małopolska to jest to!” wraz z ekipą filmową sporządziło materiał, który przedstawia florę i faunę terenu powiatu limanowskiego. Wykonany film przedstawia wspaniały zróżnicowany teren powiatu limanowskiego. Ukazuje on nietuzinkowe miejsca, o których…

Cmentarze wojenne w powiecie limanowskim

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” podczas realizacji projektu pn. „Małopolska to jest to!” wraz z ekipą filmową sporządziło materiał, który przedstawiał będzie cmentarze wojenne znajdujące się na terenie powiatu limanowskiego. Cmentarz wojenny nr 357 – Kamionka Mała – to cmentarz wojenny…

Muzea i Izby Regionalne z terenu powiatu limanowskiego

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” podczas realizacji projektu pn. „Małopolska to jest to!” wraz z ekipą filmową sporządziło materiał, który przedstawia muzea i izby regionalne znajdujące się na terenie powiatu limanowskiego. Izba Pamięci Narodowej w Tymbarku powstała w latach 80-tych XX…

Twórcy ludowi z terenu powiatu limanowskiego

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” podczas realizacji projektu pn. „Małopolska to jest to!” wraz z ekipą filmową sporządziło materiał, który przedstawia Twórców Ludowych z terenu powiatu limanowskiego. Twórca ludowy zajmuje się kultywowaniem tradycji danego regionu, skupiając się na tradycyjnym rzemiośle swoich…

Kościoły na Szlaku Architektury Drewnianej w powiecie limanowskim

Film Szlak Architektury Drewnianej – powiat limanowski – cz.1: Film Szlak Architektury Drewnianej – powiat limanowski – cz.2: Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” podczas realizacji projektu pn. „Małopolska to jest to!” wraz z ekipą filmową sporządziło materiał, który przedstawia Kościoły na…

Szlakiem Dworów Limanowszczyzny

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” podczas realizacji projektu pn. „Małopolska to jest to!” wraz z ekipą filmową sporządziło materiał, który przedstawia dwory znajdujące się na terenie powiatu limanowskiego. Jedną z charakterystycznych cech polskiego krajobrazu, polskiej historii i kultury są właśnie dwory.…

Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.