Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” podczas realizacji projektu pn. „Małopolska to jest to!” wraz z ekipą filmową sporządziło materiał, który przedstawiał będzie cmentarze wojenne znajdujące się na terenie powiatu limanowskiego.

Cmentarz wojenny nr 357 – Kamionka Mała – to cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej położony w miejscowości Kamionka Mała.  Cmentarz znajduje się na skraju lasu, na należącym do Beskidu Wyspowego wzniesieniu Jastrząbka o wysokości 530 m. Położony jest tuż poniżej zalesionego wierzchołka Jastrząbki, na jej północno-wschodnich stokach.

Cmentarz wojenny nr 358 – Laskowa – to cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej. Położony jest na starym cmentarzu parafialnym, na zboczu, powyżej kościoła. Cmentarz znajduje się około 100 m od kościoła, na granicy pól uprawnych i stromego, zadrzewionego zbocza, na wysokości około 360 m n.p.m.

Cmentarz wojenny nr 359 – Jaworzna – cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej. Pochowano na nim 33 żołnierzy, którzy zginęli w tym rejonie na początku grudnia 1914 roku w czasie walki stoczonej przez oddział wojsk austro-węgierskich.  Była to jedna z wielu bardzo zaciętych walk w ramach operacji łapanowsko-limanowskiej. Operacja ta zakończyła się zwycięstwem wojsk austriackich, które zahamowały rosyjską ofensywę w kierunku Krakowa i Śląska.

Cmentarz wojenny nr 360 – Słupia – to cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej znajdujący się w Słupi. Cmentarz położony jest na wzgórzu o wysokości 402 m n.p.m. na Pogórzu Wiśnickim. Wierzchołek wzgórza jest zalesiony, a cmentarz znajduje się na jego południowym obrzeżu, przy polnej, gruntowej drodze. Na cmentarzu pochowano w 19 grobach pojedynczych i 12 zbiorowych łącznie 89 żołnierzy, w tym 60 żołnierzy armii austriacko-węgierskiej, 29 żołnierzy armii rosyjskiej.

Cmentarz wojenny nr 361 – Krasne-Lasocice – to cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej. Na cmentarzu pochowano żołnierzy wojsk austro-węgierskich, niemieckich i rosyjskich, którzy zginęli na okolicznych polach podczas operacji łapanowsko-limanowskiej pod koniec listopada i na początku grudnia 1914 roku. Łącznie pochowano 212 żołnierzy, w tym 166 żołnierzy armii austriackiej, 4 żołnierzy armii niemieckiej, 42 żołnierzy armii rosyjskiej. Z nazwiska znanych jest 90 żołnierzy.

Cmentarz wojenny nr 362 – Szczyrzyc – to austriacki cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej. Znajduje się w centrum miejscowości Szczyrzyc, przy skrzyżowaniu dróg do Jodłownika i Skrzydlnej. Na rozstajach dróg stała XIX-wieczna murowana kapliczka i wokół niej pochowali Austriacy poległych żołnierzy, tworząc małą nekropolię. Cmentarz jest ogrodzony, a wokół rosną stare lipy. Pochowano na nim 22 żołnierzy austro-węgierskich oraz 13 żołnierzy rosyjskich, poległych w dniach 3-6 grudnia 1914 r., w walkach pod miejscowościami Góra Świętego Jana i Krzesławice, początkowej fazie operacji łapanowsko-limanowskiej.

Cmentarz wojenny nr 363 – Mszana Dolna – zabytkowy cmentarz z czasów I wojny światowej. Zaprojektowany przez austriackiego architekta Gustava Ludviga jako kwatera wojskowa na cmentarzu komunalnym. Pochowano na nim 20 żołnierzy austro-węgierskich, 2 niemieckich i 10 rosyjskich w 31 grobach pojedynczych i 2 zbiorowych.

Cmentarz wojenny nr 364 – Kasina Wielka – austriacki cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej. Znajduje się we wschodniej części miejscowości Kasina Wielka obok stacji kolejowej. Pochowano na nim 20 żołnierzy austro-węgierskich oraz 1 żołnierza niemieckiego, poległych w grudniu 1914 r.

Cmentarz wojenny nr 365 – Tymbark – cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej. Położony jest obok cmentarza parafialnego w Tymbarku,na stromym wzgórzu opadającym do doliny niewielkiego Plebańskiego Potoku uchodzącego do rzeki Łososina. Znajduje się w odległości około 50 m od drogi prowadzącej z rynku w Tymbarku na Podłopień. Przy drodze tej jest zamontowana duża blaszana tablica z nazwą cmentarza w języku polskim i niemieckim. Od tablicy do cmentarza prowadzi wygodna ścieżka spacerowa. Na cmentarzu pochowano 20 żołnierzy austro-węgierskich, 3 niemieckich i 10 rosyjskich. Są to oficerowie, którzy zginęli 11 grudnia 1914 roku w czasie zwycięskich dla wojsk austriacko-węgierskich walk o wzgórze Jabłoniec.

Cmentarz wojenny nr 366 – Limanowa – zabytkowy cmentarz z czasów I wojny światowej. Znajduje się w obrębie cmentarza parafialnego w Limanowej. Pochowano na nim 28 żołnierzy austro-węgierskich i 8 rosyjskich w 18 grobach pojedynczych i 4 zbiorowych.

Cmentarz żydowski – Mszana Dolna – kirkut mieści się na osiedlu Marki, przy ul. Zakopiańskiej. Powstał w XVIII wieku. Jest ogrodzony, ma powierzchnię 0,24 ha. Zachowało się na nim około 20 nagrobków. W czasie II wojny światowej kirkut został zniszczony przez nazistów.

Zachęcamy do zapoznania się z większą ilością informacji na temat cmentarzy wojennych z terenu powiatu limanowskiego, które znajdują się w zakładce „Zabytki”.

 5 cmantarzwojenny-kamionkamala-4 cmantarzwojenny-krasnelasocice-2 cmantarzwojenny-mszanadolna-5 cmantarzwojenny-szczyrzyc-2 cmentarzwojenny-jabloniec-1 cmentarzwojenny-jaworzna-3 cmentarzwojenny-kasinawielka-3 cmentarzwojenny-limanowa-2 cmentarzwojenny-mszanadolna-1 cmentarzwojenny-tymbark-5