Oczywiście, że tak. Punkty gastronomiczne są ogólnie dostępne i łatwe w namierzeniu na terenie całego powiatu limanowskiego. Zapraszamy więc wszystkich turystów do korzystania z bazy gastronomicznej Limanowszczyzny.