Nawet przy szybko podjętej decyzji o powrocie, burza może zastać nas w niebezpiecznym terenie. W takich przypadkach należy przerwać schodzenie i poszukać możliwie najbezpieczniejszego schronienia.

1. Z pewnością unikaj odsłoniętych przestrzeni, szczytów, grani, pojedynczych skał czy drzew.

2. Oddal się od cieków wodnych (np. wody spływającej żlebem) oraz metalowych ułatwień (łańcuchów, drabinek), stanowiących doskonałe pole do przepływu ładunku elektrycznego.

3. Będąc przy skałach, nie opieraj się o nie. Oddal się od skały o co najmniej metr.

4. Ukucnij i złącz nogi razem. Jeśli to możliwe, odizoluj się od podłoża (np. plecakiem).

5. Przebywając w grupie, w żadnym wypadku nie trzymajcie się za ręce. Należy rozproszyć się i pozostać w pewnej odległości od siebie, aby w przypadku ewentualnego porażenia ucierpiało jak najmniej osób.