Wszystkie informacje dotyczące terminów organizowanych imprez można uzyskać początkiem każdego roku kalendarzowego, wtedy też zarówno powiat limanowski jak i poszczególne miasta i gminy wchodzące w skład powiatu tworzą tzw. harmonogram/kalendarz  imprez na dany rok. Poza tym zachęcamy do śledzenia na bieżąco stron internetowych urzędów oraz lokalnych portali informacyjnych, z których na pewno każdy turysta dowie się o interesującej go imprezie z odpowiednim wyprzedzeniem.