Największym wydarzeniem kulturalnym na Limanowszczyźnie z pewnością jest Limanowska Słaza. Wydarzenie to, już z 42. letnią tradycją, wzbudza wśród mieszkańców poczucie dumy i radości.

Limanowska Słaza trwa 4 dni (czwartek, piątek, sobota, niedziela) i jest organizowana w miesiącu listopadzie. Festiwal ten to prezentacja najcenniejszych i autentycznych wartości wyrażonych w muzyce, tańcach, gwarze oraz obrzędach i zwyczajach ludowych. To ważne wydarzenie kulturalne całego regionu. W ciągu 4 dni festiwalu przez scenę domu kultury przewija się ponad 600 wykonawców występujących w zespołach regionalnych, kapelach, grupach śpiewaczych i obrzędowych oraz indywidualnie jako śpiewacy, gawędziarze, instrumentaliści. Artyści w wieku od kilku lat do kilkudziesięciu ( 80-90 lat). W ciągu tych 4 dni odbywają się prezentacje najcenniejszych autentycznych  wartości kultury ludowej powiatu limanowskiego. Laureaci w poszczególnych kategoriach określonych regulaminem otrzymują nagrody finansowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów.