Inne

Kapliczki – powiat limanowski

0 / 5
Dodaj do ulubionych

Kapliczka, a więc niewielka budowla kulturowa, wznoszona była przy drogach lub rozdrożach, w celach wotywnych, dziękczynnych czy obrzędowych. W najprostszej formie kapliczka taka to drewniana skrzynka z obrazem lub rzeźbą – świątkiem Jezusa, Matki Bożej lub świętego zawieszona na drzewie bądź słupie. Jeśli chodzi natomiast o rozbudowaną formę, jest to obiekt architektoniczny drewniany lub murowany, czasem mała kaplica.

Kapliczki stanową trwały element polskiego krajobrazu, stanowiąc jego niezaprzeczalną ozdobę. Są one przede wszystkim znakiem wiary naszych przodków. Są także elementem ich kultury oraz wierności tradycji. Wiele z takich kapliczek to najcenniejsze zabytki okolic, w których stoją. Rzeźbione są w drewnie, w kamieniu, malowane na drewnie, przybite do drzewa.

Kapliczki dawały nadzieję, wskazywały drogę, chroniły przed nieszczęściami, utwierdzały w wierze, zachęcały do modlitwy.

Jeśli chodzi o genezę kapliczek to nie jest ona do końca znana. Początki budowy kapliczek są bardzo stare i niezbyt jasne. Istnieje kilka sugerowanych źródeł powstawania kapliczek przydrożnych. Jedno z nich wskazuje na pochodzenie grecko-rzymskie – kapliczki występują w greckiej powieści Longosa, poświęcone Dionizosowi i Panowi. Według innej wersji nazwa „kapliczka” wywodzi się od łacińskiego wyrazu „cappa”, czyli płaszcz. Domniemywa się, ze chodzi tutaj o płaszcz św. Marcina, biskupa z Tours, który przechowywany był w specjalnej celi – pomieszczeniu wewnątrz specjalnego, niewielkiego kulturowego budynku o charakterystycznych kształtach, zwanych właśnie „kaplicą”. Według innych przypuszczeń już św. Ambroży, biskup Mediolanu z II poł. IV wieku wspomniał o kapliczkach jako o miejscach kultu. Zgodę na odprawianie nabożeństw przy kapliczkach zatwierdził synod w Agde w początkach VI wieku.

W okresie późniejszym, kapliczki ustawiano na skrzyżowaniach dróg, w miejscach objawień religijnych lub ważnych dla społeczności lokalnej wydarzeń. Są nieodłącznym elementem krajobrazu polskiego, choć występują też w innych krajach europejskich. Tradycja budowania kapliczek nadal jest żywa, ciągle wznoszą się nowe obiekty tego typu.

Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.