Instytucje kultury

Izba Pamięci Narodowej w Tymbarku

0 / 5
Dodaj do ulubionych

Izba Pamięci Narodowej powstała w latach 80-tych XX wieku dzięki inicjatywie miejscowych kombatantów. Postanowili oni ocalić od zapomnienia i zgromadzić w jednym miejscu pamiątki z okresu II wojny światowej.

Początkowo Izba Regionalna mieściła się w Remizie OSP, w sąsiedztwie lokalu biblioteki, która z biegiem lat na wniosek założycieli przejęła opiekę nad ekspozycją. Od roku 2011 mieści się w nowym budynku biblioteki, gdzie posiada pomieszczenie przystosowane do celów ekspozycyjnych. Obecnie, powiększono kolekcję izby o pamiątki związane z historią miejscowości, szczególnie z działalnością spółdzielczą, która rozwijała się na tym terenie od końca XIX wieku. To dzięki ruchowi spółdzielczemu nastąpiła poprawa życia okolicznych mieszkańców, co przyczyniło się do rozwoju gminy. Szczególne miejsce zajmują fotografie związane z postacią inż. Józef Marka, założyciela Podhalańskiej Spółdzielni Owocarskiej, a także innymi osobami szczególnie zasłużonymi dla Tymbarku.

Do najciekawszych eksponatów można zaliczyć: sztandar partyzancki z 1943 r., krzyż partyzancki, którym odznaczono Gminę Tymbark za działalność konspiracyjną, odezwę do ludności polskiej z 1944 r., oryginalne dokumenty i odznaczenia wojskowe oraz fotografie partyzantów, fotografie rodzinne Myszkowskich i Turskich, mapy topograficzne z 1939 r., pamiątki z działalności Amatorskiego Zespołu Teatralnego w Podłopieniu i wiele innych ciekawych dokumentów.

 

  • Adres Biblioteka Publiczna Gminy Tymbark
    Tymbark 626
    34-650 Tymbark
Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.