Instytucje kultury

Izba Regionalna w Kamienicy

0 / 5
Dodaj do ulubionych

Izba Regionalna w Kamienicy obejmuje dwie duże sale ekspozycyjne. W pierwszej znajdują się regionalne stroje ludowe oraz różnego rodzaju przykłady twórczości ludowej: elementy obrzędowe wykonane z bibuły i papieru, rzeźby, płaskorzeźby, hafty, narzędzia gospodarcze czy reprodukcje obrazów. W drugiej sali przedstawiony został natomiast wykaz dawnych sprzętów, narzędzi rolniczych i pasterskich, naczynia, skrzynie, beczki, kociołki, a także sprzęty z warsztatów najpopularniejszych zawodów.

Ekspozycje te są niezwykle bogate, w idealny sposób pokazują dawne życie miejscowej czy okolicznej ludności.

Zgromadzono dużą liczbę eksponatów. Większość pochodzi z XX wieku i została zebrana od mieszkańców, a także pozyskana przez działalność szkoły w Kamienicy.

Od 1996 roku Izba Regionalna znajduje się w budynku gminnym. Wcześniej natomiast organizowana była w domach prywatnych.

Jej działalność skupia się na szerzeniu wiedzy o historii i tradycji oraz organizowaniu działań promujących kulturę regionalną. Udostępniona jest bezpłatnie i dla wszystkich. Dla grup i wycieczek organizowane są różne pokazy. Najwięcej akcji odbywa się podczas Dni Gorczańskich w lipcu i sierpniu. Wtedy to wystawa główna wzbogacona zostaje wystawami dodatkowymi. Prezentowany jest dorobek okolicznych twórców ludowych, rozbudowane zostają m.in. działy haftu, koronki, malarstwa, rzeźby. Odbywają się różne pokazy i warsztaty.

 

  • Adres Gminny Ośrodek Kultury
    34-608 Kamienica
Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.