Logo-Małopolska-V-RGBWojewództwo Małopolskie w ramach rozwoju, promocji i zróżnicowania oferty turystycznej, wspiera inicjatywy podmiotów działających w sektorze turystyki w regionie poprzez otwarty konkurs ofert z dziedziny turystyki.

„Małopolska Gościnna” – otwarty konkurs ofert – ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki, odpowiadających celom „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

W ramach zadania Województwo Małopolskie wspiera projekty z zakresu rozwoju, utrzymania, aktywizacji i promocji produktów oraz oferty turystycznej w regionie, w tym markowe produkty turystyczne oraz kreuje innowacyjność i atrakcyjność oferty czasu wolnego. Zakładane rezultaty realizacji zadań w ramach konkursu to:

  • Podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej regionu;
  • Poprawa standardu infrastruktury turystycznej i bezpieczeństwa osób korzystających ze szlaków i tras turystycznych;
  • Stworzenie spójnej kompleksowej oferty turystycznej;
  • Wzmocnienie działań promujących ofertę turystyczną regionu;
  • Dywersyfikacja ruchu turystycznego w regionie.