Gmina Chełmiec to gmina wiejska, położona w północnej części powiatu nowosądeckiego. Zajmuje obszar o powierzchni 11 201 ha i liczy około 28 000 mieszkańców. Gmina Chełmiec jest najludniejszą gminą wiejską w Polsce.

Obszar gminy otacza pierścieniem sąsiadujące od południa miasto Nowy Sącz. Ponadto od południowego – zachodu graniczy z gminą Podegrodzie, od zachodu graniczy z gminą Podegrodzie, od zachodu z gminą Limanowa, od północy z gminami: Łososina Dolna i Gródek nad Dunajcem, od północnego – wschodu z gminą Korzenna, od wschodu na niewielkim odcinku z gminą Grybów, od południowego – wschodu z gminą Kamionka Wielka. Teren gminy podzielony jest naturalnie korytem rzeki Dunajec na część wschodnią i zachodnią. W ostatnich latach pojawiły się tendencje podziału gminy wzdłuż biegu rzeki i utworzenia oddzielnej jednostki administracyjnej po prawej stronie Dunajca.

W XIII wieku pojawiają się źródłach pisanych wzmianki historyczne o takich miejscowościach jak Świniarsko, Niskowa, Biczyce, Chełmiec, Klęczany i Rdziostów. Wszystkie te miejscowości związane były z osobą świętej Kingi, która uwłaszczyła nimi założony przez siebie starosądecki klasztor klarysek. Równie stare są Wielogłowy i Wielopole, skąd wywodzą się rody szlacheckie Wielogłowskich i Wielopolskich. W kolejnych wiekach pojawiły się dzięki osadnictwu mieszczan sądeckich Piątkowa, Paszyn, Kunów, Kurów, Januszowa i Librantowa. W XVI i XVII wieku na terenach gminy zamieszkiwali arianie.

W czasie II wojny światowej gmina Chełmiec Polski zasłynęła z walk partyzanckich, szczególnie Batalionów Chłopskich, stacjonujących w okolicach Świniarska. Wieś ta za wojenne zasługi została odznaczona Krzyżem Grunwaldu III klasy.

Na terenie gminy zbiegają się trzy makroregiony: Beskidy Zachodnie, Beskidy Środkowe i Pogórze Środkowobeskidzkie. Największą część gminy obejmują Beskidy Zachodnie reprezentowane tutaj przez dwa mezoregiony: Beskid Wyspowy i Kotlinę Sądecką.

Beskid Wyspowy stanowi zachodnią część gminy. Górzysty teren opada tam stopniowo ku wschodowi po obu stronach doliny Smolnika. Lokalną kulminacją terenu jest w tej części fragment pasma Chełmu (731 m n.p.m.) na północ od wsi Chomranice – najwyżej na terenie gminy Chełmiec położony fragment Beskidów. Na pozostałym obszarze teren opada najczęściej od 500 – 550 m n.p.m. na zachodzie do 300 – 350 m n.p.m. w rejonie doliny Dunajca.

W obrębie Beskidu Wyspowego położone są Chomranice, Wola Marcinkowska, Marcinkowice, Krasne Potockie, Trzetrzewina, Biczyce Górne, Biczyce Dolne i Niskowa.

Ku wschodowi Beskid Wyspowy przechodzi w Kotlinę Sądecką. Kotlina o płaskim dnie rzędnych terenu przeważnie od 300 do ponad 400 m n.p.m. stworzyła dogodne warunki do rozwoju osadnictwa i komunikacji. Na terenie gminy kotlina obejmuje wieś Chełmiec, Mała Wieś, Rdziostów oraz Świniarsko.

Niewielki północny skraj gminy obejmuje Pogórze Rożnowskie, będące częścią Pogórza Środkowobeskidzkiego. Dominuje tutaj Dąbrowska Góra (583 m n.p.m.) położona centralnie pomiędzy Dąbrową, Wolą Kurowską, a Ubiadem. Na skraju pogórza położona jest także wieś Kurów.

Wschodnia część gminy Chełmiec położona jest w obrębie Beskidu Niskiego. Wysokości wzgórza Beskidu Niskiego na terenie gminy wzrastają stopniowo od 400 – 500 m n.p.m. w sąsiedztwie Kotliny Sądeckiej do ponad 600, a nawet 700 m n.p.m. w części wschodniej, gdzie na granicy z gminą Korzenna wznosi się na 713 m n.p.m. Jodłowa Góra. W Beskidzie Niskim położone są takie wsie jak: Wielogłowy, Wielopole, Klimkówka, Naściszowa, Librantowa, Januszowa, Piątkowa oraz Paszyn.

 

Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.