Siedzibą Gminy jest wieś Dobra, której rodowód sięga 2 sierpnia 1361 roku. Dokument tej daty, wymienia Dobrą jako wieś szlachecką, będącą wspólną własnością dziedziców z rodu Ratołdów h. Szarzya czyli Osoria, którego gniazdem była Skrzydlna.

Stanowisko wójta gminy spełnia Benedykt Węgrzyn.

Sołectwa gminy Dobra: Chyszówki, Dobra, Gruszowiec, Jurków, Porąbka, Półrzeczki, Przenosza, Skrzydlna, Stróża, Wilczyce, Wola Skrzydlańska.

Sąsiednie gminy to: Gmina Jodłownik, Gmina Kamienica, Gmina Mszana Dolna, Słopnice, Tymbark oraz Wiśniowa.

Po raz pierwszy dowiadujemy się o istnieniu wsi Dobra z dokumentu wydanego w 1361 roku przez Kazimierza Wielkiego jako o wsi szlacheckiej należącej do rodu Ratułdów ze Skrzydlnej. Od 1711 roku Dobra należała do Małachowskich. W 1788 roku właścicielem wsi został marszałek Sejmu Czteroletniego – Stanisław Małachowski, który 3 maja 1792 roku rozdał chłopom ziemię i zamienił pańszczyznę na czynsze. W XIX i XX wieku Dobra była też niewielkim ośrodkiem przemysłowym (rafineria, zakład obróbki drewna) w czasie okupacji produkowano tu specjalny pył drzewny do wyrobu materiałów wybuchowych.

Gmina Dobra znajduje się w obszarach projektowanych parków krajobrazowych, kulturowych i krajobrazowo – kulturowych, obszarów najcenniejszych ekologicznie, w strefie ochrony zasobów wodnych i w otulinie parków narodowych oraz krajobrazowych. Ciekawym rezerwatem przyrody na terenie gminy jest rezerwat „Śnieżnica” utworzony na północno – wschodnim stoku Śnieżnicy, obejmujący około 140 –  letni las bukowy o naturalnym charakterze.

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
7:30 - 15:30 7:30 - 15:30 7:30 - 15:30 7:30 - 15:30 7:30 - 15:30 - -
  • Adres Urząd Gminy Dobra
    Dobra 233
    34-642 Dobra
Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.