Gmina Grybów to gmina wiejska, położona w powiecie nowosądeckim. Siedzibą gminy jest Grybów.

Gmina położona jest na terenie Pogórza Rożnowskiego i Pogórza Ciężkowickiego oraz Beskidu Niskiego, wśród Gór Grybowskich, w dolinie rzeki Białej. Gmina ma obszar 153,01 km2.

Grybów został założony przez Kazimierza Wielkiego 15 maja 1340 roku. W kolejnych latach otrzymywał od władców liczne przywileje. XVII wiek to początek powolnego upadku miasta i regionu. W okresie od XVI wieku do pierwszego rozbioru Polski miasto było siedzibą powiatu, następnie wchodziło w skład cyrkułu sądeckiego. Powiat Grybowski istniał ponownie w latach 1861 – 1931. I i II wojna światowa przyniosła regionowi duże zniszczenia.

 

 

Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.