Gmina Kamienica to gmina wiejska, znajdująca się w południowej części województwa małopolskiego, w powiecie limanowskim, między pasmem Gorców, a Beskidu Wyspowego. W latach 1975 – 1988 gmina położona była w województwie nowosądeckim.

W skład gminy Kamienica, oprócz samej miejscowości Kamienica, wchodzą także cztery okoliczne miejscowości: Zbludza, Szczawa, Zasadne i Zalesie.

Stanowisko wójta gminy Kamienica spełnia Władysław Sadowski.

Gmina obejmuje kilka wsi i niezasiedlony górski obszar Gorców, aż po najwyższy ich szczyt Turbacz (1311 m n.p.m.). Rozciąga się w zlewisku rzeki Kamienicy określonej – dla odróżnienia od nieodległej Kamienicy Nawojowskiej – Gorczańską. Niezbyt długa, ale zasobna w wodę rzeka, wypływa spod szczytowej hali Turbacza, tworząc w górnym biegu najdzikszą i najpiękniejszą dolinę Gorców. Gmina ta rozciąga się wzdłuż swej rzeki na przestrzeni 24 km, a różnice wysokości jej terytorium sięgają tysiąca metrów.

Lokowana w 1297 roku Kamienica, przez kilka wieków należała do klasztoru Klarysek w Starym Sączu. W 1782 roku zaborcze władze austriackie skonfiskowały dobra klasztorne, w wyniku czego Kamienica została oddana w zarząd rodziny Szalayów. W 1830 roku „państwo kamienickie” kupił od rządu austriackiego Józef Kirchner i przekazał je kilka lat później swojemu zięciowi Maksymilianowi Marszałkowiczowi. Okres jego rządów to „złoty wiek” dla tego zakątka. Jako człowiek niezwykle przedsiębiorczy, pełen inicjatyw działacz polityczny i gospodarczy wybudował we wsi piece hutnicze zwane kuźnicami (dymarkami) oraz hutę szkła i fabrykę papieru czerpanego. Po śmierci Marszałkowicza majątek kilkukrotnie zmieniał właścicieli, najczęściej były to różne firmy. W czasie II wojny światowej Kamienica była ważnym miejscem działań partyzanckich.

Gminę tworzą następujące wsie: Kamienica, Szczawa, Zalesie, Zbludza, Zasadne. Teren gminy, a w szczególności Szczawa, należy do najatrakcyjniejszych miejsc na mapie turystycznej w kraju. Atrakcje to wody mineralne Szczawy, czysta rzeka, możliwość bliższych i dalszych wycieczek w góry, a także miejscowy folklor – kultura materialna i duchowa Białych Górali.

W gminie znajduje się również ,,Papieżówka’’, położona na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego. Jest to nieduża polana na prawym brzegu Kamienickiego Potoku. Znajduje się na niej jeden szałas. Na polanie w sierpniu 1976 przez dwa tygodnie w szałasie mieszkał ówczesny metropolita krakowski Karol Wojtyła. Odbywał dni skupienia i wędrował po Gorcach.

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
7:30 - 15:30 7:30 - 15:30 7:30 - 15:30 7:30 - 15:30 7:30 - 15:30 - -
  • Adres Urząd Gminy Kamienica
    420 Kamienica
    34 - 608 Kamienica
Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.