Gmina Korzenna to gmina wiejska w powiecie nowosądeckim. Siedzibą gminy jest Korzenna.

Gmina położona jest na terenie Pogórza Rożnowsko – Ciężkowickiego. Posiada obszar 106,78 km2. Jest to gmina typowo rolnicza, miejscowi rolnicy zajmują się głównie produkcją roślinną, zwierzęcą oraz sadownictwem. Rozwijają się zakłady produkujące meble, materiały budowlane oraz piekarnie i ubojnie. Na terenie gminy działają pojedyncze gospodarstwa agroturystyczne, a podejmowane przez władze gminy mają zaowocować powstaniem następnych.

Osobliwością tutejszą jest rezerwat przyrody nieożywionej Diable Skały w Bukowcu, a w nim jaskinia Diabla dziura, z którą związanych jest wiele legend ludowych. Utworzony został on w 1953 roku, jego powierzchnia wynosi 16,7 ha. Znajdujące się na terenie rezerwatu liczne głazy skalne o różnych kształtach, są wspaniałymi ściankami ćwiczeniowymi dla miłośników wspinaczki.

Na stoku Jodłowej Góry (651 m n.p.m.) znajduje się utworzony w 1963 roku rezerwat leśny Cisy w Mogilnie.

Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.