Małopolska Administracyja

Gmina Krynica – Zdrój

0 / 5
Dodaj do ulubionych

Gmina Krynica – Zdrój w latach 1973 – 1976 była gminą Tylicz, 1976 – 2001 – gmina Krynica. Sąsiaduje z gminami: Grybów, Łabowa, Muszyna, Uście Gorlickie oraz ze Słowacją.

Gmina zajęła wysokie czwarte miejsce, w rankingu podsumowującym kadencję 2010 – 2014 w kategorii gmin turystycznych o najwyższych zmianach w potencjale finansowym w latach 2010 – 2013, opracowanym przez firmę „Curulis”. Gmina położona jest we wschodniej części i na zachodnim skraju Beskidu Niskiego.

Gmina posiada obszar 145,3 km2, w tym użytki rolne 39%, użytki leśne 55%. Stanowi to 9,37% powierzchni powiatu.

W 1363 roku król Kazimierz Wielki w miejscu osady Ornawa założył miejscowość Miastko. Nadając prawa miejskie, ufundował tutaj kościół, szkołę parafialną oraz mury obronne. Miastko (przemianowane w 1612 roku na Tylicz) było aż do XIX wieku najważniejszym ośrodkiem regionu. W 1391 roku król Władysław Jagiełło Miastko i okoliczne ziemie nadaje biskupom krakowskim i włącza do klucza muszyńskiego, który istnieje od I rozbioru Polski.

Po roku 1856 nastąpił gwałtowny rozwój Krynicy dzięki tutejszym zdrojem i działalności prof. Józefa Dietla. W roku 1889 Krynica uzyskała prawa miejskie. Tylicz stracił je w roku 1935.

1 sierpnia 1934 roku w powiecie nowosądeckim w województwie krakowskim utworzono wiejską gminę zbiorową Krynica- Wieś z obszaru dotychczasowej jednostkowej gminy wiejskiej Krynica – Wieś. Po wojnie gmina zachowała przynależność administracyjną. Gmina Krynica został zniesiona 1 stycznia 1950, a jej obszar włączony do miasta Krynica.

 Współczesna wiejska gmina Krynica (nie obejmująca miejscowości Krynica) powstała 15 stycznia 1976 roku w związku z przemianowaniem gminy Tylicz na Krynica i przeniesieniem siedziby jednostki do Krynicy.

1 stycznia 1992 roku miasto i gminę Krynica połączono we wspólną miejsko – wiejską gminę Krynica.

W latach 1976 – 1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim. Od 1 stycznia 1999 roku w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim.

1 stycznia 2002 roku nazwę gminy (i miasta) przemianowano z Krynica na Krynica – Zdrój.

 

Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.