Gmina Łabowa to gmina wiejska w powiecie nowosądeckim. Siedzibą gminy jest Łabowa. Sąsiaduje z gminami: Grybów, Kamionka Wielka, Krynica – Zdrój, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna – Zdrój.

Gmina Łabowa położona jest między pasmem Jaworzyny w Beskidzie Sądeckim, a pasmem Grybowskim w Beskidzie Niskim, w połowie drogi między Nowym Sączem, a Krynicą – Zdrojem, w dolinie rzeki Kamienicy Nawojowskiej. Wysokość terenu waha się od 440 do 1080 n n.p.m.

Gmina posiada obszar 119,12 km2.

Warunki górskie w znacznym stopniu ograniczają możliwości produkcyjne terenów rolnych i preferują pastewny system użytkowania ziemi. W krajobrazie rolniczym dominują użytki zielone i uprawy roślin pastewnych z enklawami upraw niektórych zbóż i ziemniaków. Głównym kierunkiem w rolnictwie gminy jest hodowla bydła domowego opasowego mlecznego.

Typowo turystyczną miejscowością jest położona w głębokiej dolinie otoczonej szczytami Beskidu Niskiego o wysokości 850 m n.p.m. Kamianna. Miejscowość została rozsławiona przez księdza Henryka Ostacha jako centrum apiterapii, czyli leczenia produktami pszczelimi.

Ponadto wyciągi w Czaczowie, na Hali Łabowskiej oraz w Kamiannej umożliwiają uprawianie narciarstwa. Przeważającą powierzchnię gminy pokrywają lasy. Drzewostany chronione są w rezerwatach przyrody w Barnowcu, Łabowcu, Łosiach i Uhryniu. Część gminy należy do Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.