Gmina Łukowica to wiejska gmina, znajdująca się w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim. W latach 1975 – 1998 gmina położona była w województwie małopolskim.

Sołectwa gminy Łukowica: Jadamwola, Jastrzębie, Łukowica, Młyńczyska, Owieczka, Przyszowa (sołectwa: Przyszowa I i Przyszowa II „Berdychów”), Roztoka, Stronie oraz Świdnik.

Gminy sąsiadujące z gminą Łukowica: Kamienica, Limanowa, Łącko, a także Podegrodzie.

Stanowisko Wójta Gminy Łukowica pełni Czesława Rzadkosz.

Gmina jest drugim obok Jodłownika „zagłębiem owocowym” w powiecie limanowskim, będąc częścią znacznie szerszego areału sadowniczego, ciągnącego się wzdłuż Dunajca od Kamienicy Gorczańskiej przez Łącko i Podegrodzie w stronę Nowego Sącza.

Geograficznie rozciąga się w południowo – wschodniej części Beskidu Wyspowego, obniżającego się od wyniosłości Modyni (1028 m n.p.m. ) i Ostrej (928 m n.p.m.) w stronę rozległej równi Kotliny Sądeckiej, wzdłuż trzech płynących równolegle potoków – Jastrzębika, Słomki i jej dopływu Łukowickiego Potoku. Ludność tutejsza, etnograficznie zaliczana do Lachów Sądeckich, od dawna wyróżniała się wysoką kulturą rolną i dość bogatymi strojami, upodobnianymi do szlacheckich, co zrozumiałe, bo tereny te były licznie zasiedlone przez drobną szlachtę zagrodową, zwaną „sądeckimi Kwiczołami”. W XVI wieku, w dobie reformacji zapanował w tych stronach arianizm (Łukowica, Przyszowa); w parku dworskim w Świdniku zachowały się nawet ruiny ariańskiego zboru, zbudowany w 1752 r. dwór jest zaliczany do najcenniejszych obiektów tego typu w Polsce.

Wcześniej urodził się tu Tytus Czyżewski (1880 – 1945) czołowa postać awangardy w literaturze i sztuce 20 – lecia.

W Łukowicy, a nie w Nowym Sączu, jak przyjęło się twierdzić, urodził się drugi po Koperniku, najbardziej znany Polak w Europie, w XVI – XVII wieku, alchemik Michał Sędzimir vel Sędziwój (1566 – 1636). Pochodził z rodziny miejscowych rycerzy, władających wsią od połowy XV do końca XVIII wieku i fundatorów istniejącego do dzisiaj, drewnianego kościoła.

W Łukowicy było niegdyś kilka dworów, do naszych czasów zachowały się jedynie resztki po dworku na tzw. Łapczyńskim, w którym lata dziecięce i młodość spędził popularny w XIX wieku historyk Ludwik Kubala (1838 – 1918) autor bardzo niegdyś poczytnych ,,Szkiców historycznych”. Pod ich wpływem Henryk Sienkiewicz odstąpił od pisania zaczętej już powieści o Warneńczyku i na ich kanwie w dużej części oparł swoją  „Trylogię”.

  • Adres Urząd Gminy Łukowica
    Łukowica 334
    34-606 Łukowica
Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.