Gmina Nawojowa to gmina w powiecie nowosądeckim. Siedzibą gminy jest Nawojowa. Sąsiaduje z gminami Kamionka Wielka, Łabowa, Piwniczna – Zdrój, Rytro, Stary Sącz oraz  miastem Nowy Sącz.

Powstanie Nawojowej datuje na XIII – XIV wiek. Nazwa wiąże się z imieniem Nawoja z Tęczyna, kasztelana krakowskiego, któremu ziemię przekazał jako uposażenie Bolesław Krzywousty. Rycerz Nawoj pochodził z rodu Starzów Małopolskich. W wiekach późniejszych Nawojowa przechodziła w ręce kolejnych przedstawicieli rodu. Ostatnim z nich był Piotr Nawojowski. To on w latach 1580 – 1590 zbudował w rodzinnej wsi zamek. Kolejnymi rodami były: krótko panująca rodzina Lubomirskich, a następnie ród Stadnickich, których praw własności pozbawi dopiero komunistyczna reforma rolna PKWN, po II wojnie światowej. Za panowania rodziny Stadnickich, przez wieki nastąpił znaczny rozkwit miejscowości.

Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.