Gmina Podegrodzie gmina wiejska w powiecie nowosądeckim. Siedzibą gminy jest Podegrodzie.

Gmina Podegrodzie położona jest na lewym brzegu Dunajca, w centrum Kotliny Sądeckiej. Leży na wysokości około 340 m n.p.m. Gmina Podegrodzie posiada urozmaiconą rzeźbę terenu, leżącą w zalewowej dolinie Dunajca. Otoczona jest przez fliszowe wzgórza, porozcinane licznymi wąwozami, strumieniami i lasami. Środowisko naturalne cechuje bogactwo fauny i flory. Tutejsze lasy, łąki, strumienie o wzgórza posiadają naturalne uroki dzikości.

Podegrodzie to stolica regionu Lachów Sądeckich. Tradycję, folklor i kulturę lachowską rozsławiają zespoły: Podegrodzcy Chłopcy, Regionalny Zespół „Małe Podegrodzie”, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Podegrodzie”. Uczestniczą one nie tylko w krajowych imprezach, ale także w konkursach o zasięgu międzynarodowym.

Koordynatorem ruchu kulturalnego i artystycznego jest Gminny Ośrodek Kultury, który organizuje imprezy o ogólnopolskim zasięgu, m.in.: Druzbacka, Pastuszkowe Kolędowanie, Lachowskie Lato.

Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.