Gmina Słopnice to wiejska gmina, znajdująca się w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim. Gmina powstała 1 stycznia 1997 roku dekretem ówczesnego Prezesa Rady Ministrów Włodzimierza Cimoszewicza. W latach 1997 – 1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim, a od 1999 roku położona w województwie małopolskim.

Gminę tworzy jedna miejscowość Słopnice.

Miejscowość Słopnice została podzielona administracyjnie na pięć sołectw: Słopnice Dolne Królewskie, Słopnice Mogielica, Słopnice Górne, Słopnice Granice oraz Słopnice Dolne Szlacheckie.

Gminy sąsiadujące z gminą Słopnice to: Dobra, Kamienica, Limanowa oraz Tymbark.

Stanowisko wójta gminy Słopnice pełni Adam Sołtys.

Słopnice położone są w centralnej części Beskidu Wyspowego, u stóp najwyższego wzniesienia tej grupy górskiej góry Mogielicy (1171 m n.p.m.), w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Limanowa. Gminę Słopnice tworzy jedna miejscowość położona w dolinie potoku Słopniczanka, otoczona wzniesieniami Mogielicy i Łopienia. Swym obszarem zajmuje powierzchnię 56,8 km². Jest jedną z najmłodszych gmin w województwie małopolskim, utworzoną w 1997 roku.

Pierwsza wzmianka o Słopnicach pochodzi z 1337 roku. Za panowania Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego pojawili się w dolinie Słopniczanki pierwsi osadnicy. Zamieszkali oni w dwóch osobnych wsiach:  Słopnicy Królewskiej i  Słopnicy Szlacheckiej. Już pomiędzy 1358 r. a 1373 r. ufundowano tu pierwszą parafię. W tym okresie wzniesiony został również pierwszy kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła. Kościół ten został rozebrany w XVIII wieku. W latach 1774 – 1776 zbudowano w Słopnicach kolejny drewniany kościół, zachowany do dziś.

W 1815 urodził się tutaj Jan Kanty Andrusikiewicz, nauczyciel ludowy i organista w parafii chochołowskiej, jeden z przywódców powstania chochołowskiego z 1846 r.

W czasie I wojny światowej na terenie Słopnic przebywał Józef Piłsudski z Legionami. Na niedalekiej Przełęczy Rydza-Śmigłego stoczyli zwycięską bitwę z wojskami rosyjskimi.

W 1930 utworzono gminę Słopnice. W tym roku doszło również do połączenia osobnych dotąd wsi po obu stronach rzeki. Nową miejscowość zaczęto nazywać Słopnice. Gmina Słopnice istniała zaledwie 5 lat, później została włączona do gminy Tymbark. Od 1 stycznia 1997 Słopnice są siedzibą gminy, której granice pokrywają się z granicami wsi.

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
7:30 - 15:30 7:30 - 15:30 7:30 - 15:30 7:30 - 15:30 7:30 - 15:30 - -
  • Adres Urząd Gminy Słopnice
    Słopnice 911
    34-615 Słopnice
Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.