Gmina Tymbark to gmina wiejska, znajdująca się w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim. W latach 1975 – 1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim.

Sołectwa gminy Tymbark, oprócz samego Tymbarku, siedziby gminy, to: Piekiełko, Podłopień, Zamieście, Zawadka.

Gminy sąsiadujące z gminą Tymbark: Dobra, Jodłownik, Limanowa, Limanowa (gmina miejska) oraz Słopnice.

Stanowisko wójta gminy Tymbark pełni Paweł Ptaszek.

Tymbark leży w dolinie Łososiny na wysokości 390 – 430 metrów n.p.m. w otoczeniu wzniesień Beskidu Wyspowego – Łopienia, Paproci i Zęzowa.

Tymbark to miasteczko o średniowiecznym rodowodzie, które zachowało swój pierwotny układ z rynkiem i centrum, terenem kościelnym z zabytkowym kościołem, zabudową małomiasteczkową wokół rynku wraz z obrzeżami o charakterze wiejskim. Tymbark powstał dzięki królowi Kazimierzowi Wielkiemu, który w 1349 r. założył parafię i erygował kościół parafialny, a następnie w 1352 r. wydał przywilej lokacyjny zezwalający na założenie miasta o nazwie Jodłowa Góra. Lokacja została podpisana przez Kazimierza Wielkiego w kancelarii królewskiej w Krakowie – ówczesnej stolicy Polski, na Wawelu w czwartą niedzielę po Świętym Piotrze i Pawle Roku Pańskiego 1353. Rdzeń pierwszych mieszczan stanowili koloniści niemieccy, dlatego nazwa miasta została wkrótce przetłumaczona na język niemiecki jako Tannenberg. Niemcy osiedlali się w tych okolicach na skutek najazdów tatarskich, które wyniszczyły i spowodowały wyludnienie Polski południowej. Dopiero od XVI w., w wyniku ponownej polonizacji miasta, zaczęto używać dzisiejszej nazwy miasta Tymbark. Ożywienie koniunkturalne nastąpiło w okresie międzywojennym, gdy z inicjatywy inż. Józefa Marka nastąpił w regionie rozwój sadownictwa, a zawiązana spółdzielnia owocarska zbudowała w Tymbarku dużą przetwórnię owoców. Rozbudowany po 1945 r. zakład, znany ze swojej produkcji szeroko w Polsce, jako jedyne duże przedsiębiorstwo w powiecie zwycięsko przeszedł restrukturyzację i funkcjonuje pod nazwą „Tymbark S.A.”.

  • Adres Urząd Gminy w Tymbarku
    Tymbark 49
    34-650 Tymbark
Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.