Gródek nad Dunajcem (w latach 1934 – 1954 gmina Kobyle – Gródek) to gmina wiejska znajdująca się w powiecie nowosądeckim. Siedzibą gminy jest Gródek nad Dunajcem. Sąsiaduje z gminami Chełmiec, Czchów, Korzenna, Łososina Dolna, Zakliczyn. Na terenie gminy działa prywatne, śmigłowcowe lądowisko Gródek nad Dunajcem 1.

Gmina Gródek nad Dunajcem rozciąga się od południowych brzegów Jeziora Czchowskiego, aż po południowo-wschodnie brzegi Jeziora Rożnowskiego. Takie warunki geograficzne określiły jej charakter jako turystyczno – rolniczy. Gmina ma obszar 88,17 km2.

Gródek nad Dunajcem, którego historia sięga XIV wieku powstał z połączenia dwóch wsi – Kobyle i Gródek. Nazwa Gródek odnosi się do jednego z zamków broniących doliny Dunajca. W 1390 roku należał on do trzech braci: Stanisława, Andrzeja oraz Jana ze Słupca. W 1410 roku przeszedł na własność arcybiskupa Piotra z Kurowa. Jego ruiny widoczne są jeszcze na wzgórzu zwanym przez mieszkańców „Małpią Wyspą”. Powstała ona w wyniku zalania doliny Dunajca w 1942 roku i utworzenia w ten sposób Jeziora Rożnowskiego.

Bogatą historię posiada Rożnów, który był własnością wielu znanych rodów. U schyłku XIV wieku Piotr Rożen (od jego nazwiska wzięła się nazwa wsi) wzniósł na stromym wzgórzu w zakolu Dunajca zamek murowany, którego szczątki  zachowały się do dzisiaj (tutaj odbył się słynny ślub Zawiszy Czarnego z córką Piotra Rożena. W XVI wieku hetman Tarnowski zbudował tutaj rezydencję typu „palazzo di fortezza”. Stanowi ona warownię nowożytnej fortyfikacji,

Podczas hitlerowskiej okupacji Gubernator Hans Frank wybudował w Gródku willę z pływającym basenem kąpielowym.

Przez teren gminy Gródek nad Dunajcem przebiegają trzy szlaki: czerwony, niebieski i żółty. Powstanie tych szlaków związane jest ściśle z budową zapory w Rożnowie. W 1937 roku w środowisku działaczy turystycznych i przy wsparciu ówczesnych władz starostwa, podjęto działania w celu utworzenia szlaków turystycznych na terenach otaczających przyszłe jezioro. W tym samym roku zostaje wyznaczony szlak biało – czerwono- biały prowadzący z Nowego Sącza przez Jelną do Rożnowa. Szlak ten później został skrócony do Bartkowej z powodu rozwinięcia koncepcji długiego szlaku niebieskiego.

 

Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.