Gmina Kamionka Wielka to gmina wiejska w powiecie nowosądeckim. Gmina Kamionka Wielka położona jest w dolinie na pograniczu Beskidu Sądeckiego i zachodniej części Beskidu Niskiego, u zbiegu trzech potoków: Kamionki, Królówki i Wolanki. Gmina posiada obszar 63,01 km2.

Najstarszą wsią jest Mystków założony przez wójta nowosądeckiego Mikołaja w 1324 roku, na podstawie przywileju lokacyjnego króla Władysława Łokietka. W połowie XIV wieku powstała Mszalnica, nieco później Kamionka Wielka i Kamionka Mała. W XV wieku powstały Bogusza i Królówka, które były wówczas własnością królewską.

W okresie kolonizacji wołoskiej mieszkańcy Królowej (wysiedleni na zasadzie przymuszonej sprzedaży gospodarstw) przenieśli się na zachód, zakładając Królową Polską.

W XV wieku za sprawą Władysława Jagiełły wsie stały się własnością królewską. Po O rozbiorze przeszły w prywatne ręce.

Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.