muzea-szkicStowarzyszenie „Razem dla Regionu” podczas realizacji projektu pn. „Małopolska to jest to!” wraz z ekipą filmową sporządziło materiał, który przedstawia muzea i izby regionalne znajdujące się na terenie powiatu limanowskiego.

Izba Pamięci Narodowej w Tymbarku powstała w latach 80-tych XX wieku dzięki inicjatywie miejscowych kombatantów. Postanowili oni ocalić od zapomnienia i zgromadzić w jednym miejscu pamiątki z okresu II wojny światowej. Początkowo Izba Regionalna mieściła się w Remizie OSP, w sąsiedztwie lokalu biblioteki, która z biegiem lat na wniosek założycieli przejęła opiekę nad ekspozycją.

Od roku 2011 mieści się w nowym budynku biblioteki, gdzie posiada pomieszczenie przystosowane do celów ekspozycyjnych. Obecnie, powiększono kolekcję izby o pamiątki związane z historią miejscowości, szczególnie z działalnością spółdzielczą, która rozwijała się na tym terenie od końca XIX wieku. To dzięki ruchowi spółdzielczemu nastąpiła poprawa życia okolicznych mieszkańców, co przyczyniło się do rozwoju gminy. Szczególne miejsce zajmują fotografie związane z postacią inż. Józef Marka, założyciela Podhalańskiej Spółdzielni Owocarskiej, a także innymi osobami szczególnie zasłużonymi dla Tymbarku.

Izba Regionalna w Kamienicy obejmuje dwie duże sale ekspozycyjne. W pierwszej znajdują się regionalne stroje ludowe oraz różnego rodzaju przykłady twórczości ludowej: elementy obrzędowe wykonane  bibuły i papieru, rzeźby, płaskorzeźby, hafty, narzędzia gospodarcze czy reprodukcje obrazów. W drugiej sali przedstawiony został natomiast wykaz dawnych sprzętów, narzędzi rolniczych i pasterskich, naczynia, skrzynie, beczki, kociołki, a także sprzęty z warsztatów najpopularniejszych zawodów. Ekspozycje te są niezwykle bogate, w idealny sposób pokazują dawne życie miejscowej czy okolicznej ludności.

Izba Regionalna w Męcinie posiada swoją siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Konstytucji 3-go maja. Izba ta jest niezwykłym miejscem pielęgnowania kultury, o którym wie niewielu mieszkańców samego powiatu limanowskiego. Obecnie Izba Regionalna to miejsce ekspozycji zbiorów etnograficznych gromadzonych od lat przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Męcinie, a pozyskanych od mieszkańców regionu, którzy zachowali przedmioty po swoich przodkach i teraz postanowili je przekazać na rzecz młodszych pokoleń. To właśnie starsi mieszkańcy wsi przekazali szczegółowe informacje na temat zastosowania zebranych przedmiotów w życiu codziennym, czy też sposobu ich wykonania.

Opactwo Cystersów w Szczyrzycu z obrazem Matki Boskiej Szczyrzyckiej to jedno z sanktuariów maryjnych w Polsce. Jest zarazem jedynym nieprzerwanie istniejącym klasztorem cystersów na ziemiach polskich. Warto zaznaczyć, iż obecnie opactwu podlegają przeoraty zwykłe w Gdańsku-Oliwie, Henrykowie, Argo-Willow Springs (w USA, Archidiecezja Chicago), a także filia w Jodłowniku. Historia opactwa cystersów w Szczyrzycu liczy ponad 750 lat. Jego fundatorem był wojewoda krakowski Teodor Cedro herbu Gryf, który Cystersom z Jędrzejowa ofiarował rozległe tereny na Podtatrzu w celu ich skolonizowania. Cystersi założyli swój klasztor w Ludźmierzu w 1234 roku. Nie jest znany dokładny powód, dla którego zakonnicy przenieśli siedzibę opactwa z Ludźmierza do Szczyrzyca. Nastąpiło to najprawdopodobniej w 1243 roku. Są podawane dwa powody dla których to nastąpiło. Prawdopodobnie nie odpowiadał im zbyt surowy klimat Podhala i nieurodzajna ziemia. Być może wiązało się to również z częstymi napadami Tatarów i zbójców na tych terenach, również na klasztory.

Muzeum Parafialne w Limanowej mieści się we współczesnym budynku zwanym „Domem Pielgrzyma”. Można tu obejrzeć unikatowe zbiory sztuki sakralnej – kolekcja medali patriotycznych i maryjnych, reprinty Konstytucji 3. Maja, militaria związane z I wojną światową oraz pamiątki po kapelanie ks. Józefie Jońcu. Zbiory ukazują także dzieje kultu Piety limanowskiej, prezentują XIX-wieczne kapliczki oraz rzeźbę ludową z okolic Limanowej. Zobaczyć można także repliki znanych budowli sakralnych czy kolekcję wizerunków Matki Bożej, czczonych w najbliższych nam i najodleglejszych Sanktuariach Maryjnych świata – w krużganku umieszczono około 100 figurek Madonn, przywiezionych z wielu Sanktuariów Maryjnych na świecie.

Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej w Limanowej jest gminna jednostką organizacyjną. Mieści się w pomieszczeniach Dworu Marsów, pochodzącego z przełomu XVIII i XIX wieku. Muzeum to powstało w 1970 roku, a wśród inicjatorów powstania była liczna grupa osób, które związane były z PTTK. Limanowski oddział Towarzystwa administrował muzeum do 1986 roku, kiedy to zostało ono przejęte przez gminę. Od początku istnienia placówka mieściła się w Dworze Marsów, zajmując najpierw część budynku, a po 1987 roku – jego całość.

Muzeum Władysława Orkana w Porębie Wielkiej, zwane „Orkanówką” to miejsce, w którym wychowywał się, mieszkał i pracował Władysław Orkan. Muzeum mieści się w drewnianym budynku, który wzniesiony został w latach 1903 – 1906 w stylu zakopiańskim. Budynek jest drewniany, konstrukcji zrębowej, z przeszkloną werandą, nakryty wysokim i stromym dachem przyczółkowym z okapem przyzbowym, z facjatami, pokryty gontami. Szerokofrontowy, na planie prostokąta, parterowy, z zagospodarowanym poddaszem. Wnętrze ozdobione dekoracją malarską wykonaną przez J.Bulasa. Zbiory muzealne ilustrują życie i twórczość literacką Władysława Orkana (1875-1930). W „Orkanówce” prezentowana jest ekspozycja stała, na którą składa się wyposażenie jadalni, pracowni z biblioteką i sypialni Orkana oraz kuchnia i izba jego matki, w których zgromadzono zabytki kultury materialnej górali zamieszkujących wsie na północnych stokach Gorców.

Zachęcamy do zapoznania się z większą ilością informacji na temat muzeów i izb regionalnych powiatu limanowskiego, które znajdują się w zakładce „Instytucje kultury”.

izbapamiecinarodowej-tymbark-glowne izbaregionalna-mecina-glowne muzeum-orkana-porebawielka-glowne muzeumparafialne-limanowa-glowne muzeumregionalne-limanowa-glowne opactwocystersow-szczyrzyc-glowne