Regionalizm

Zespół regionalny „Mali Rabianie”

0 / 5
Dodaj do ulubionych

Zespół regionalny „Mali Rabianie” powstał we wrześniu 2007 roku. Założycielem i kierownikiem zespołu jest Katarzyna Wacławik – z wykształcenia nauczyciel i wychowawca, z zamiłowania entuzjastka kultury ludowej i dziedzictwa kulturowego.
Grupa początkowo działała w formie zajęć pozalekcyjnych w Zespole Placówek Oświatowych w Rabie Niżnej, na które przychodziło 18. dzieci ze szkoły podstawowej.
Obecnie do zespołu należą dzieci zarówno z przedszkola, szkoły podstawowej, jak i z gimnazjum – wszystkich razem jest 46 osób. Zaznaczyć trzeba, że w trakcie uroczystości m.in. parafialnych i gminnych „Małych Rabian” wspierają też „starsi i więksi” Rabianie, którzy przyłączają się zarówno w śpiewie, jak i pod względem organizacyjnym.
Działalność zespołu opiera się na kulturze zagórzańskiej, a ukierunkowana jest na poznawanie, nieznanych dzieciom i młodzieży, starych pieśni okolicznościowych, piosenek, przyśpiewek oraz kolęd i pastorałek, które są pozyskiwane od starszych mieszkańców wsi.
W okresie bożonarodzeniowym i w czasie poprzedzającym go dzieci uczą się starych pastorałek typowych dla naszej wsi i regionu oraz obrzędów i zwyczajów związanych z okresem świątecznym. Zdobyte umiejętności dzieci prezentują podczas imprez szkolnych (Wigilia szkolna, Dzień Babci i Dziadka, Zabawa karnawałowa dla rodziców) oraz przeglądów kolędniczych. Zespół uświetnia również uroczystości kościelne w ciągu roku liturgicznego (m.in. Dożynki parafialne, Odpust, Boże Ciało) pełniąc zarazem rolę scholi parafialnej.
W ramach zespołu regionalnego działa również zespół instrumentalny w składzie typowym dla naszego regionu zagórzańskiego, którego muzycznym instruktorem jest Jakub Rusiecki.

Chociaż zespół działa od niedawna osiąga już sukcesy, którymi są:

  • II miejsce – reprezentacja grupy w Przeglądzie Piosenki Oazowej (Raba Niżna, 2008)
  • I miejsce – reprezentacja grupy w Przeglądzie Piosenki Oazowej (Raba Niżna 2009, 2010)
  • I miejsce – w konkursie instrumentalistów ludowych-Limanowska Słaza 2008
  • II miejsce – zespół instrumentalny w konkursie muzyk ludowych-Limanowska Słaza 2008
  • I miejsce – grupa kolędnicza w Gminnym Przeglądzie Kolędniczym w Olszówce (2008, 2009)
  • I miejsce – grupa kolędnicza w Powiatowym Przeglądzie Kolędniczym w Kasinie Wielkiej (2008)
  • III miejsce – grupa kolędnicza w Powiatowym Przeglądzie Kolędniczym w Kasinie Wielkiej (2009)
  • I miejsce – grupa kolędnicza w Regionalnym Przeglądzie Kolędniczym w Podegrodziu (2008)
  • II miejsce – reprezentacja grupy w Przeglądzie Pieśni Maryjnej w Kasinie Wielkiej (2009, 2010)

Ponadto:
• występy z programami autorskimi z okazji mikołajek dla dzieci z ubogich rodzin Gminy Mszana Dolna (GOPS- 2008, 2009)
• towarzyszenie delegacji gminy i szkoły w wizycie u ks. Kardynała S. Dziwisza w Krakowie z życzeniami Bożonarodzeniowymi (2008),
• udział w eliminacjach do Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek (2008),
• kolędowanie na opłatku dla pracowników i radnych Gminy Mszana Dolna (2008)
• kolędowanie pod oknem papieskim w Krakowie na uroczystym rozświetleniu choinki (2009)
• śpiew dla odbiorców Radia Kraków podczas audycji nadawanej z tereny naszej gminy (2009)
• obecność w Młodzieżowym Ośrodku Rekolekcyjnym na Śnieżnicy (2 dni) gdzie śpiewał na mszy świętej odpustowej (2009),
• niemal wszyscy członkowie zespołu uczestniczyli w projekcie „W Rabie siła!”, w ramach którego prowadzone były warsztaty taneczne – jego celem była aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców wsi Raba Niżna,
• przedstawiciele zespołu uczestniczyli w nagraniu programu „Jaka to melodia?” (2010) z „rodaczką” Małgosią Macugą,
• współorganizowanie prezentację wsi na Gminny Turniej Wsi (2007, 2008, 2009),
• śpiew na otwarciu Biblioteki Publicznej w Rabie Niżnej (2010),
• prezentacja zespołu się na opłatku strażackim (2010),
• współorganizacja i przedstawienie jasełek bożonarodzeniowych dla parafian Raby Niżnej (2010).

Źródło: www.mszana.pl
Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.