Józef Kotarba – kowalstwo artystyczne. Urodził się 13.04.1953 r. w Kasince Małej, tam również mieszka. Kowalstwa nauczył się od mistrza – Jana Płoskonki z Kasinki Małej – nieżyjącego już praktyka. Od dziecka był zainteresowany kowalstwem; zawsze, gdy tylko nadarzyła się taka okazja, chodził z ojcem do kuźni i podglądał pracę kowala. Obecnie prowadzi własną kuźnie, gdzie świadczy usługi dla rolnictwa oraz wyrabia prace z zakresu kowalstwa artystycznego: ogrodzenia, bramy, balkony, kraty do okien itp.

 Źródło: Archiwum Gminy Mszana Dolna

Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.