Regionalizm

„Jurkowianie” z Jurkowa

0 / 5
Dodaj do ulubionych

Z inicjatywy członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Jurkowie powstał w roku 1966 Zespół Regionalny „Jurkowianie”. Zespół od początku powstania był zespołem autentycznym, odtwarzającym zwyczaje i obrzędy regionu zagórzańskiego. W 1996 roku obchodził on swoje trzydziestolecie istnienia. Repertuar zespołu oparty był na rodzinnym folklorze, śpiewał autentyczne pieśni, grał muzykę ludową i odtwarzał gwarę tutejszego regionu, a wykonawcami byli ludzie prości. Na początku zespół liczył zaledwie 12 członków, a pod koniec swojej działalności liczył już około 40 osób.

Od 1971 roku, tj. od momentu, kiedy zespół na I Powiatowym Festiwalu Ziemi Limanowskiej zdobył I miejsce – zespół co roku brał udział we wszystkich eliminacjach, przeglądach i festiwalach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Duszą zespołu „Jurkowianie” była pani Maria Czech, która od początku jego istnienia była jego społeczną kierowniczką.

  • Adres Jurków
Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.