Regionalizm

Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrej

0 / 5
Dodaj do ulubionych

Koło Gospodyń Wiejskich Nr 1 w Dobrej powstało w 1950 roku. Założone zostało przez Anielę Janik. Potem prowadziła je m.in.: Teresa Otwinowska, Maria Michorczykowa, Helena Kurek, Maria Koza. A od 1975 roku do chwili obecnej KGW Dobra prowadzi Janina Michałek.

Koło liczyło 30, 40, a nawet 50 osób – były to w większości niepracujące gospodynie wiejskie.

Koło przez cały czas współpracowało z Ośrodkiem Nowoczesnej Gospodyni, który miał za zadanie przekazywać kobietom nowości w dziedzinie gospodarstwa domowego. W ośrodku tym kobiety spotykały się, by uczyć się jak robić przetwory na zimę bądź jak uprawiać przydomowe ogródki warzywne i kwiatowe. Brały udział w pogadankach nt.  zdrowia i higieny z miejscowym lekarzem, a także z lekarzami z Krakowa. W czasach kiedy telewizor był luksusem podobnie jak radio, były to bardzo ważne sposoby przekazywania informacji. Ośrodek Nowoczesnej Gospodyni wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich stworzył wspólny program działania. Organizowano więc pokazy mody, prezentacje sprzętu zmechanizowanego i nowości technicznych oraz przygotowywano posiłki. Organizowano kursy pieczenia ciasta i urządzania przyjęć. Uczono się kultury życia i obycia. Zajęciom zawsze towarzyszył śpiew, śmiech i serdeczność. Panie z Dobrzańskiego KGW pomagały też przy budowie Ośrodka Zdrowia, a zwłaszcza przy porządkowaniu terenu wokół i pracach wewnątrz. Pracowitość Pań stawiała je na I miejscu w powiecie.

KGW Nr 1 z Dobrej często było przedmiotem zainteresowania prasy. Artykuły dotyczące działalności Koła pojawiały się w „Wieściach” i „Rolniku Spółdzielcy”, a zdjęcia ilustrujące pracę Koła zdobiły okładki pism rolniczych.

Wśród ważnych dla Koła i Gminy wydarzeń tamtego okresu należy odnotować Wojewódzki Zjazd Gminnych Spółdzielni zorganizowany właśnie w Dobrej. Dał on sposobność do zaprezentowania dorobku i działalności Gminnej Spółdzielni, Koła Gospodyń Wiejskich i Ośrodka Nowoczesnej Gospodyni.

Działalność kobiet w KGW i w ONG przyczyniła się do zmiany sposobu życia na wsi w rejonie Dobrej. Było to widoczne nie tylko w gospodarstwach domowych, ale również wśród samych kobiet, które znajdowały zatrudnienie poza obowiązkami gospodyni domowej. Wiele z nich znalazło bowiem pracę w Zakładzie Pracy Nakładczej, który powstał z inicjatywy GS oraz ONG. Zakład Pracy Nakładczej i Ośrodek Nowoczesnej Gospodyni dawno już nie istnieją, ale za to nadal istnieje Koło Gospodyń Wiejskich Nr 1 w Dobrej. Panie wciąż działają, biorąc czynny udział w imprezach i uroczystościach gminnych. Ciągle też nie brak im zapału i pomysłów by reprezentować Gminę Dobra z wielkim powodzeniem na regionalnych i ogólnopolskich przeglądach twórców i artystów ludowych. Przywożą dyplomy, odznaczenia i wspomnienia. Pokazują światu czym jest nasza rodzima kultura i tradycja, a i nam stale przypominają o naszych korzeniach i obyczajach.

 

  • Osoba Urszula Palka - Ranosz
  • Adres Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej
    Dobra 490
    34-642 Dobra
Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.