Regionalizm

Koło Gospodyń Wiejskich w Kamienicy Dolnej

0 / 5
Dodaj do ulubionych

KGW Kamienica Dolna powstało 26 czerwca 2015 roku. Pomysłodawczynią utworzenia Koła była Elżbieta Citak – Radna Gminy Kamienica i obecnie również członkini koła.

Sprzyjającą okolicznością dla sformalizowania działalności w ramy Koła Gospodyń Wiejskich były zainicjowane przez Radnego Gminy Kamienica Pana Hilarego M. Majewskiego warsztaty tworzenia biżuterii z filcu. Spotkanie warsztatowe przeprowadzone zostało przez Stowarzyszenie ,,Razem dla Regionu”  z Limanowej. To właśnie podczas tego spotkania Panie w nim uczestniczące powzięły decyzję o założeniu KGW. Śmiało można powiedzieć, że dzięki inicjatywie wymienionych radnych i zaangażowaniu w/w Stowarzyszenia Koło zaczęło funkcjonować w myślach i czynach.

Od tamtego momentu Koło uczestniczyło w różnego typu przedsięwzięciach tj. np. Dniach Gorczańskich w Kamienicy, na których w roku 2015 i 2016 zdobyły 1. miejsca uczestnicząc w konkursie potraw regionalnych, w Zapustach, Świątecznym Koncercie Kolęd w Limanowskim Domu Kultury, który był częścią projektu pn. ,,Aktywność i doświadczenie seniorów dźwignią rozwoju społecznego” – edycja III – realizowanego jako zadanie publiczne zlecone przez w/w Stowarzyszenie w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Światowych Dniach Młodzieży.

Aktywna działalność Koła to nie tylko konkursy i reprezentowanie Gminy Kamienica, to także działalność edukacyjno-kulturowa, chociażby poprzez prezentację potraw regionalnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamienicy, wzięcie udziału w Dożynkach Gminnych w Zalesiu, gdzie Panie zdobyły 1. miejsce i w wielu innych równie ważnych i prestiżowych przedsięwzięciach. Także w swoim gronie Panie bardzo aktywnie się integrują, głównie podczas wspólnych spotkań np. Andrzejek, Opłatka, czy Tłustego Czwartku.

Obecnie w skład KGW wchodzi 18 Pań.

Przewodniczącą Koła jest Pani Bernadetta Chlipała, a Z-ca Przewodniczącej Pani Alina Faron.

  • Adres Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy
    Kamienica 426
    34 - 608 Kamienica
Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.