Regionalizm

Koło Gospodyń Wiejskich w Łososinie Górnej

0 / 5
Dodaj do ulubionych

Koło Gospodyń Wiejskich w Łososinie Górnej zostało założone w 1947 roku przez żonę ówczesnego kierownika Spółdzielni Mleczarskiej – Elżbietę Guzik. Początkowa działalność Koła opierała się na organizowaniu kursów gotowania, pieczenia, kroju i szycia oraz innych prac ręcznych. Kilka lat prowadzono odchowalnię kurcząt i zajmowano się ich rozprowadzaniem. Dzięki staraniom Zarządu Koła powstały dwa punkty usługowe: krawiecki i fryzjerski. Członkinie Koła brały czynny udział w organizowaniu uroczystości szkolnych i pomagały w pracach przy adaptacji remizy na sale lekcyjne, a także brały udział w porządkowaniu nowo wybudowanej szkoły. Oprócz prac społecznych, organizowano również wycieczki krajoznawcze i pielgrzymki. Obecnie członkinie Koła pomagają w przygotowaniach uroczystości kościelnych i rocznicowych.

Obecnie Koło liczy dwadzieścia członkiń. Przewodniczącą jest sołtys Łososiny Górnej – Monika Pytel.

Koło Gospodyń Wiejskich w Łososinie Górnej wielokrotnie było nagradzane. W 1988 roku osiem członkiń zostało odznaczonych Orderem „Serce Matkom Wsi”. W 2005 i 2013 roku kilka członkiń odznaczono Orderem „Za zasługi dla Pożarnictwa”.

  • Adres Urząd Gminy Limanowa
    ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 B
    34 - 600 Limanowa
Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.