Regionalizm

Koło Gospodyń Wiejskich w Pisarzowej

0 / 5
Dodaj do ulubionych

Koło Gospodyń Wiejskich w  Pisarzowej jest najdłużej działającą organizacją kobiet na terenie gminy Limanowa. Powstało w 1947 r. z inicjatywy Kunegundy Raczek pełniącej wtedy funkcję sołtysa wsi Pisarzowa. Początkowo spotkania kobiet odbywały się w prywatnych domach. Głównym celem działalności Koła była integracja społeczności lokalnej poprzez organizację okazjonalnych występów artystycznych, spotkań patriotycznych, wieczornic, odczytów i prelekcji, zabaw ludowych i festynów rodzinnych oraz imprez sportowych. Ponadto kobiety zajmowały się dystrybucją sadzonek roślin ozdobnych, drzew owocowych, a także kurcząt. Koło było organizatorem wielu konkursów, pokazów oraz kursów kroju i szycia, gotowania, pieczenia i uprawy warzyw. Działalność Koła przez wiele lat była wspierana przez Związek Kółek i Organizacji Rolniczych. Ze składek członkowskich zakupiono stroje regionalne, a także naczynia.

W ciągu 66-letniej działalności Koła funkcję Przewodniczącej sprawowało sześć kobiet: Kunegunda Raczek, Zofia Hec, Stanisława Tobiasz, Maria Kowalska, Bernadeta Michalik, Janina Raczek, a od 2008 r. – Janina Cempa.

Do przedsięwzięć jakich corocznie podejmuje się organizacji KGW Pisarzowa należą m.in.: Dzień Kobiet, Dzień Matki, Andrzejki, Tradycyjna Choinka i Kolęda, konkurs tradycyjnych ozdób choinkowych, konkurs „pisarskich” kwiatów z bibuły.

Koło pielęgnuje dziedzictwo kulturowe, poprzez tradycyjne obrzędy, śpiew, gwarę, przyrządzanie potraw regionalnych, a także prowadzenie warsztatów rękodzieła bibułkarstwa, koronki szydełkowej i haftu. W grupie działają trzy pokolenia osób, którzy pielęgnują i zachowują od zapomnienia dawne tradycje i zwyczaje, a kultura ludowa stanowi dla nich ogromną wartość.

  • Adres Urząd Gminy Limanowa
    ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 B
    34 - 600 Limanowa
Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.