Regionalizm

Koło Gospodyń Wiejskich w Przenoszy

0 / 5
Dodaj do ulubionych

W latach 70-tych, gospodynie z Przenoszy, należały do KGW w Skrzydlnej. Potem odłączyły się i utworzyły własne Koło Gospodyń Wiejskich w Przenoszy. Liczyło ono w latach 80-tych ok. 40 członkiń. Przewodniczącą Koła została Krystyna Staniszewska. Działalność wspierał wówczas Prezes Spółdzielni „Cepelia” z Krakowa Bronisław Kurek. Podarował Kołu materiały na stroje, które szyły sobie Panie na własny koszt. W tym czasie przedstawicielki wyjeżdżały z naszymi kołaczami na targi sztuki ludowej do Krakowa i do Warszawy.

Organizowane były dożynki wiejskie, z których jedne zaliczono do rangi gminnych. Na każdych tradycyjnie częstowano kołaczami.

Działalność zawsze była związana z Domem Ludowym. Kobiety uczestniczyły także w różnych kursach, m.in. gotowania, robienia kwiatów z bibuły, haftu i tkactwa. Po śmierci Krystyny Staniszewskiej wznowiono działalność Koła. Przewodniczącą została Maria Cygal. Koło włącza się aktywnie w organizowane uroczystości gminne. Do czasu otwarcia świetlicy środowiskowej w Domu Ludowym organizowane były dla dzieci spotkania, zabawy karnawałowe, dyskoteki.

Koło współpracuje z radą sołecką i świetlicą. Aktywnie uczestniczy w życiu wsi. Podejmuje prace na rzecz Domu Ludowego i działania zmierzające do kultywowania tradycji Ludowych. Wspólnie z radą sołecką organizowane są różne imprezy, które mają integrować lokalną społeczność: powitanie lata, festyn ludowy, spotkania noworoczne, bale sylwestrowe. Podczas festynów organizowane są występy zespołów ludowych, dzieci ze świetlicy orkiestry parafialnej. Dla podtrzymania tradycji uczestnicy częstowani są kołaczem. Ponadto członkowie spotykają się z okazji Dnia Kobiet i Andrzejek.

  • Adres Urząd Gminy Dobra
    Dobra 233
    34-642 Dobra
Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.