Regionalizm

Krzysztof Kunicki

0 / 5
Dodaj do ulubionych

Krzysztof Kunicki urodził się w 1956 roku w Świdniku. Mieszka i tworzy w Stroniu. Ukończył Zasadniczą Szkołę Rolniczą, Czeladnika i Mistrza Stolarstwa, kurs Pedagogiczny Stopnia Podstawowego. Obecnie jest rencistą i pszczelarzem, a także Członkiem Karpackiego Związku Pszczelarzy.

Przez ponad 20 lat prowadził stolarnię. Obecnie zajmuje się głównie płaskorzeźbą o tematyce sakralnej i ludowej, przedstawiającą sceny z życia i pracy ludzi wsi. Praca w drewnie daje mu pełnię zadowolenia. Pan Krzysztof jest rzeźbiarzem samoukiem. Z czasem, kiedy nabierał doświadczenia, stało się to jego silną pasją. Ten zmysł artystyczny ma jednak w swoich genach, brat jego mamy był rzeźbiarzem, a po stronie ojca było czterech stolarzy. Rzeźbi również jego brat Stanisław.

Pierwsze rzeźby w korze sosnowej wykonywał, gdy miał 13 lat. Brały one udział w wystawie w Muzeum Ziemi Limanowskiej. Mając 16-18 lat rzeźbił małe figurki wysokości 8-10 cm, z których kilka zachowało się do dzisiejszego dnia. Po uzyskaniu pełnoletności podjął pracę w warsztacie stolarskim, a do rzeźby wrócił po przejściu na rentę.

Inspiracją Pana Krzysztofa jest chęć utrwalenia w swoich pracach ginących już scen z życia ludzi, wierzeń ludowych i obrzędów.

Pracownią Pana Krzysztofa jest była stolarnia wyposażona w maszyny i narzędzia. Można go spotkać również rzeźbiącego w sadzie lub w pasiece. Chętnie pokazuje i opowiada o swojej pracy. Jego prace można oglądać na stronie „Szlaku Tradycyjnego Rzemiosła” – Krzysztof Kunicki, Stronie.

Pierwsza wystawa jego prac odbyła się w Muzeum Ziemi Limanowskiej. Kolejne, w których brał udział to: Dni Sądeczanina Roku – Sokół Nowy Sącz, Powiatowe Święto Owocobrania – Łukowica, Dni Limanowej, Wystawa w Powiatowym Centrum Informatyki Turystycznej w Limanowej, Wystawa Rodzinna w GOK Łukowica, Wystawa twórców Gminy Łukowica GOK Łukowica.

 

fot. bez logo: Daria Bokowy

Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.