Regionalizm

„Mali Męcinianie” z Męciny

0 / 5
Dodaj do ulubionych

Zespół Regionalny „Mali Męcinianie” powstał w 1998 roku z inicjatywy Dyrekcji Zespołu Szkół nr 1 w Męcinie – Marii Lupy oraz ówczesnego przewodniczącego Rady Rodziców – Pana Józefa Oleksego, przy znacznym wsparciu władz Gminy Limanowa. Jego członkami są uczniowie szkoły w Męcinie.

W swoich programach zespół prezentuje tańce, muzykę i pieśni Lachów Limanowskich oraz Lachów Sądeckich w strojach tradycyjnych regionu.

Całym repertuarem, choreografią, nauką tańca, śpiewu i gwary zajmuje się Jadwiga Kuczaj oraz Barbara Sławecka. Muzyką natomiast – Władysław Michura.

Zespół działa w dwóch grupach wiekowych: grupa dziecięca – licząca 23 członków oraz grupa młodzieżowa – licząca 29 członków.

„Mali Męcinianie” uczestniczą w ważnych wydarzeniach kulturalnych wsi, gminy i powiatu, biorą także udział w wielu konkursach i przeglądach w kraju oraz poza jego granicami. Do swoich osiągnięć mogą zaliczyć: I miejsce na Ogólnopolskich Spotkaniach Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych „Pastuszkowe kolędowanie”, I miejsce w Małopolskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „Smok”, cztery I miejsca, trzy II i dwa III miejsca w Konkursie Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych „Druzbacka”, II miejsce w konkursie „Beskidzka podkówecka”, II miejsce dla grupy młodzieżowej na Limanowskiej Słazie, trzy II miejsca dla grupy śpiewaczej oraz kilka nagród indywidualnych dla solistów i gawędziarzy, a także I miejsce dla solisty na ogólnopolskim konkursie Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej.

„Mali Męcinianie” nagrali także płytę pn. „Zagroj mi muzycko” oraz „Jo Se Męcinionek”. Znajdują się na nich pieśni charakterystyczne dla folkloru Lachów Sądeckich i regionu limanowskiego w oryginalnym żywiołowym wykonaniu dzieci.

Zespół koncertował w Rzymie, Paryżu na Lazurowym Wybrzeżu, a także dwa razy w Watykanie – dla Papieża Jana Pawła II oraz Papieża Benedykta XVI.

Wielki zachwyt publiczności dzieci wzbudziły podczas Międzynarodowego Przeglądu Dziecięcych Zespołów w Luchačowicach (Czechy).

  • Adres Zespół Regionalny Mali Męcinianie
    Męcina 530
    34-654 Męcina
Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.