Regionalizm

„Mali Słopniczanie” ze Słopnic

0 / 5
Dodaj do ulubionych

Dziecięcy Zespół Regionalny „Mali Słopniczanie” powstał w październiku 1999 roku, z inicjatywy dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 w Słopnicach. W skład zespołu wchodzą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Słopnicach.

Program artystyczny zespołu Mali Słopniczanie to głównie folklor Lachów Limanowskich i Górali Białych z rejonu Kamienicy. Piosenki, tańce i melodie prezentowane przez zespół są kontynuacją dawnych zwyczajów i obrzędów terenu Słopnic.

W skład kierownictwa zespołu wchodzą: Anna Szczecina, Jadwiga Kwiatkowska-Sekuła oraz Wincenty Curzydło.

Zespół do swoich osiągnięć może zaliczyć występy na różnych scenach, w kraju i poza jego granicami, które dostarczyły widzom niezapomniane przeżycia związane z góralszczyzną. Prócz tego liczny udział w przeglądach, konkursach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Występy podczas uroczystości gminnych także nie są czymś obcym dla „Małych Słopniczan”: obchody Święta 3. Maja, dożynki, spotkania wigilijne. Gościnnie zespół brał także udział w otwarciu wystaw obrazów ks. Stanisława Wojcieszaka w Krakowie, Limanowej, Słopnicach oraz Stryszowie.

Największym zaszczytem dla „Małych Słopniczan” był występ dla Jana Pawła II podczas prywatnej audiencji, która miała miejsce w marcu 2003 roku w Watykanie. 26 lipca 2004 roku „Mali Słopniczanie” po raz pierwszy uczestniczyli w Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych “Święto Dzieci Gór”, odbywającym się w Nowym Sączu.

  • Adres Zespół Placówek Oświatowych
Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.