Maria Cygal mieszkanka wsi Porąbka, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Porąbce. Zajmuje się wyszywaniem, głównie obrazów. Ten fach jest dla niej ogromną pasją i chętnie dzieli się nią z innymi.

Jest organizatorką wszelkich spotkań z dziećmi i młodzieżą oraz Paniami z KGW Porąbka, aby chętnie integrowały się wewnątrz- i międzypokoleniowo. Podczas spotkań stara się nakreślać istotę i wartości związane z regionalizmem.

Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.