Maria Cygal urodziła się w Wiśniowej, mieszka obecnie w Przenoszy. Emerytka, nauczycielka kształcenia zintegrowanego. Od 2005 roku przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Przenoszy. Jest także członkiem Izby Rolniczej.

Zajmuje się wykonywaniem kwiatów z bibuły, stroików okolicznościowych, palm wielkanocnych oraz wianków. Pasja zrodziła się u niej trochę z potrzeby, trochę z ciekawości. Tego fachu nauczyła ją jej ciotka oraz sąsiadka. Wszystko zaczęło się od pokazywania techniki wykonywania kwiatów z bibuły. Następnie kwiaty te wykorzystywane były do palm wielkanocnych, których robienie także należało do jej zadań.

Początkowo kwiaty z bibuły robiła tylko dla siebie bądź właśnie na wspomniane wyżej palmy. Później te umiejętności zaczęła wykorzystywać w swojej pracy zawodowej. Jako nauczycielka kształcenia zintegrowanego pokazywała dzieciom jak wykonywać kwiaty z bibuły, starała się szerzyć tę pasję wśród młodych. Uczęszczała także na warsztaty w Świetlicy, gdzie zebrani wykonywali prace artystyczno-manualne.

 

Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.