Regionalizm

Orkiestra Dęta „Echo Gór” z Kasinki Małej

0 / 5
Dodaj do ulubionych

Orkiestra dęta „Echo Gór” z Kasinki Małej powstała w 1912 roku. Założycielem zespołu był Marcin Wróbel ze Dworu grający na puzonie. W swoich pomieszczeniach udostępniał pokoje na ćwiczenia i próby orkiestry. Pierwszym instruktorem i nauczycielem muzyki był kapelmistrz o nazwisku Kalinowski z Myślenic. Instrumenty muzyczne i repertuar zakupywano ze środków finansowych z organizacji festynów, zabaw ludowych, majówek i kolędy.

W czasie pierwszej wojny światowej zespół został personalnie zdekompletowany, instrumenty muzyczne pochowane i dopiero po wyzwoleniu w 1918 roku organizowano go na nowo. Starsi muzycy, a było kilku, którzy grali w orkiestrach austriackich i carskich, bezinteresownie uczyli młodszych, nowo przyjętych. Wszyscy ćwiczyli chętnie i regularnie przychodzili na próby.

Początkowo orkiestra działała przy Parafii Nawiedzenia NMP w Kasince Małej. W latach 30. XX wieku gdy powstała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, której  naczelnikiem był Stanisław Lipień od Szczypki – grający od 1918 roku na klarnecie Es – orkiestra przeszła pod zarząd OSP W Kasince Małej.

Prowadzącymi orkiestrę byli utalentowani skrzypkowie i korneciści; były muzyk orkiestr wojskowych (między innymi orkiestry carskiej) – Franciszek Kotarba, mieszkający w Mszanie Dolnej, służył swoim doświadczeniem i nabytymi umiejętnościami, a następnie Michał Stożek zza Doliny z Kasinki Małej, który swój warsztat muzyczny doskonalił poprzez kontakty z orkiestrą KSM w Rabce.

W latach 70., do 1982 roku,  kierownikiem, kapelmistrzem zespołu był znany artysta – kowal, kornecista, Jan Płoskonka.

Od 1982 roku kapelmistrzem był Stefan Zborowski (Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej w Nowym Sączu) wraz z Franciszkiem Leżańskim – kierownikiem (Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego w Warszawie) –  do 1987 roku.

Od 1987 roku do 2013 kapelmistrz, kierownik  – Franciszek Leżański. Od 2013 roku do chwili obecnej kapelmistrzem jest Wojciech Szczypka.

Orkiestra strażacka uświetniała nie tylko własne imprezy, ale brała udział w uroczystościach państwowych, kościelnych i ludowych. Przygrywała w pochodach, grała w chwilach radosnych, a gdy nieubłagana śmierć wytrąciła  kogoś, nie tylko z szeregów strażackich, to zespół odprowadzał zmarłych na miejsce wiecznego spoczynku.

W sierpniu 1937 roku orkiestra uczestniczyła w pogrzebie dziewięciu kasinczan poległych od kul policji sanacyjnej w strajku chłopskim na polach osiedla Szczypki. Wydarzenie to jest dla ruchu ludowego i dla samej Kasinki najważniejszym wydarzeniem historycznym rozgrywającym się na jej terenie.

Druga wojna światowa, okupacja i związane z nią straty personalne i materialne, następnie powojenne migracje zdekompletowały zespół i utrudniły jego pracę, rozwój i działalność. Werbowanie młodzieży i douczanie jej też było utrudnione przez ich wyjazdy (po ukończeniu szkoły podstawowej) do dalszych szkół, względnie do pracy.

Lata komunistyczne były szczęśliwie nieodczuwalne dla orkiestry, która „nie kłuła w oczy” mundurami, występując w strojach regionalnych, a chłopskie pochodzenie członków orkiestry nie narażało ich na szykany, których udziałem padali robotnicy i inteligenci z ościennych orkiestr.

Ciekawostką może być fakt, iż podczas  wyjazdu na koronację obrazu Matki Boskiej Myślenickiej żuk, którym podróżowali zatrzymany został przez milicję na obrzeżach miasta i muzykanci drogę do kościoła przeszli pieszo. Zaś podczas udziału w I Przeglądzie Amatorskich Orkiestr Dętych w Kozienicach w 1968 orkiestra wystąpiła w tamtejszym kościele, co prowadzący Mszę św. ksiądz nie omieszkał skomentować: „tyle orkiestr przyjechało, jedynie górale przyszli zagrać”. Na przeglądzie tym niezbędna była obecność dyrygenta, którego zespół nie posiadał. Aby sprostać temu wymogowi zaproszono do współpracy prof. Romańskiego z Krakowa, który poprowadził zespół do zaszczytnego pierwszego miejsca. Orkiestra za zajęcie I miejsce zdobyła dla jednostki OSP samochód bojowy marki ŻUK.

Wiele zawdzięcza orkiestra księdzu Stanisławowi Urydze, proboszczowi parafii w Kasince Małej w latach 1985 – 2001. To on duchowo i materialnie wspierał  zespół, wypromował go  na szerszym forum i przyczynił się do jego rozpoznawalności. Był to swoisty renesans zespołu. Orkiestra działała wtedy przy parafii w Kasince Małej. W chwili obecnej jej status prawny reguluje uchwała zebrania walnego OSP w Kasince Małej.

Zżycie się i zbratanie członków zespołu nie tylko ze sobą, ale i z całym społeczeństwem Kasinki i okolic przynosi orkiestrze wysokie uznanie społeczne i sympatię.

Od lat, pomimo rozmaitych trudności i kłopotów, zespół ćwiczy, doskonali się i zżywa ze sobą, a wynikiem tego jest szereg dyplomów jakimi nagradzany jest na festiwalach, przeglądach i występach konkursowych. Zespół z powodzeniem działa nadal i coraz bardziej się odmładza. Jest to, co warto podkreślić, zespół amatorów, zapaleńców, którzy chwile wolne od pracy zawodowej poświęcają na muzykowanie, kontynuując ponad stuletnią już tradycję. W drugiej połowie XX wieku wielu spośród członków „Echa Gór” zasilało szeregi orkiestr reprezentacyjnych swoich macierzystych jednostek podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej. Byli to m.in. Jan Lipień, Jan Płoskonka, Kazimierz Lipień, Franciszek Leżański, Stefan Zborowski, Andrzej Kucharczyk, Karol Płoskonka i Stanisław Dudzik.

W orkiestrze grały i grają nierzadko całe rodziny; ojciec i synowie, córki, rodzeństwo, wielu jest poniekąd spadkobiercami utalentowanych muzycznie dziadków. Przykładem takich muzykujących familii byli Lipieniowie; ojciec Stanisław i synowie Jan i Kazimierz, a ostatnio –  Stożkowie; trzech braci: Andrzej, Kazimierz syn Filip i Jan oraz trzy córki Jana – Maria, Danuta i Elżbieta; Zborowscy: ojciec Stefan, synowie Paweł i Michał; Kotarbowie: ojciec Józef, synowie Tadeusz i Jakub; Stożek Józef i syn Tomasz, bracia Płoskonkowie: Karol, Marcin, Dominik; Żądłowie: ojciec Stanisław, syn Wojciech i córka Katarzyna; bracia Kotarbowie: Józef i Wojcech; bracia Skolarusowie: Paweł i Daniel; rodzeństwo: Konrad, Krystian i Klaudia Gawronkowie; siostry Pustelnik: Bogumiła i Halina; bracia Niedośpiałowie: Łukasz i Robert; Jakubiak Karol i syn Stanisław; Szczypka Wojciech i córka Julita; Apolinary Filipiak, wnuk Tomasz; Leżański Franciszek wnuk Mateusz.

Przeważająca część członków orkiestry pracuje w rodzinnej wsi lub w jej najbliższym sąsiedztwie, kilkoro jednak uczestniczy w piątkowych próbach zespołu po całotygodniowej nieobecności.

W zespole pod koniec XX wieku jedynie p. Kazimierz Lipień posiadał wykształcenie średnie muzyczne i to on był autorem przeważającej większości aranżacji utworów muzycznych wchodzących w skład repertuaru orkiestry.  Powszechną jest praktyką, że starsi stażem uczą młodych. Dwaj członkowie – Mariusz Juszczak i Wojciech Szczypka ukończyli w Nowym Sączu kurs dla dyrygentów orkiestr. W roku 2013 na muzyczną emeryturę odszedł wieloletni kapelmistrz orkiestry (1982-2013) – Franciszek Leżański, świetny muzyk i wybitna osobowość, która kształtowała charakter zespołu (od 1958 roku w szeregach orkiestry). Godnym zastępcą pana Franciszka jest nowy kierownik orkiestry – Wojciech Szczypka, którego wrodzone cechy charakteru i umiejętność pracy grupowej predysponują na to stanowisko.

Początek wieku XXI to czas kiedy młodzi członkowie uczęszczają do szkół  muzycznych w Myślenicach i Węglówce podnosząc dodatkowo swoje kwalifikacje muzyczne.

Próby orkiestry odbywają się 2 razy w tygodniu; w środy i piątki, w sali prób orkiestry mieszczącej się w lokalu remizy OSP w Kasince Małej. Prowadzi je kapelmistrz Wojciech Szczypka.

Instrumenty są własnością orkiestry.

Obecnie instrumenty uzupełniane są ze środków zaplanowanych każdego roku przez zespół w ramach wniosków składanych do Urzędu Gminy w ramach konkursu ofert  wspierających realizację zadania publicznego pn. Upowszechnianie kultury, sztuki na poziomie lokalnym na terenie sołectwa Kasinka Mała.

Orkiestra „Echo Gór” występująca w  tradycyjnych zagórzańskich strojach, których znakomita większość jest dziełem miejscowego kuśnierza – Józefa Kotarby (zmarłego w 2017 roku) jest prawdziwą dumą mieszkańców Kasinki Małej a także, poprzez liczne wyjazdy na terenie kraju i za granicę, wizytówką regionu i gminy Mszana Dolna. Jest również, a może przede wszystkim, kontynuatorem i spadkobiercą dziedzictwa kulturowego Zagórzan – grupy etnicznej górali z Beskidu Wyspowego.

Poprzez ciekawy repertuar, góralski klimat wielu utworów i ogólną prezencję zespół jest postrzegany jako niezwykle oryginalny, każdy jego występ gromadzi liczną widownię i przynosi zasłużone uznanie.

Do najważniejszych należą:

– udział w X Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr OSP – Ciechanów 22. 06. 1989 r.;

– udział w Przeglądach Amatorskich Orkiestr Dętych: w Kozienicach (1968) – I miejsce, w Busku (1989),w Nowym Targu (1977), w Limanowej, Nowym Sączu (1987), Ciechanowie (1991), w Jordanowie oraz w Mszanie Dolnej;

– w 1997 roku orkiestra była zaproszona do uświetnienia wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej, gdzie współtworzyła oprawę Mszy św.;

– w 1999 Orkiestra ponownie była zaproszona do uświetnienia wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II, tym razem w Starym Sączu;

– udział w XXII Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trombity” – Nowy Sącz 15 – 17. 10. 1999 r.;

– Przegląd Orkiestr Dętych na Orawie – Jabłonka V 2008 r.;

– Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych – Słowacja 5 VII 2008r.;

– udział w Koncercie Urodzinowym „Strażacy Ojcu Św. Janowi Pawłowi II w Hołdzie”-Wadowice;

– udział w IX Pielgrzymce Samorządowców i Strażaków Województwa Świętokrzyskiego w Sanktuarium Maryjnym, Sulisławice 26.IX.2015r.;

– udział w obchodach 90-lecia OSP Promna woj. Mazowieckie 11.IX.2016r.;

– udział we wspólnym koncercie 150-ciu orkiestr OSP na Jasnej Górze –VII Pielgrzymka Strażaków 2010r., 2015r.;

– udział w IV Ogólnopolskim Zlot Chórów i Orkiestr „Błogosławionemu Janowi Pawłowi II w Hołdzie” – 28.V.2011r.  Licheń.

Orkiestra corocznie bierze udział w uroczystościach kościelnych, państwowych i gminnych. Bez przechwałki można dodać, że nie ma dzisiaj żadnej imprezy w kalendarzu uroczystości gminnych  i rejonowych, na które „Echo Gór” nie byłoby zapraszane i w których nie brałoby udziału uświetniając je swoimi występami.

Stałymi (corocznymi) elementami działalności orkiestry jest udział w:

– dożynkach parafialnych w Kasince Małej,

– ogólnopolskich dożynkach na Jasnej Górze w Częstochowie,

– procesji św. Stanisława na Skałce w Krakowie,

– Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Laskowej,

– Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Wojskowych i Dętych w Skale,

– uroczystościach 15 sierpnia w Kalwarii Zebrzydowskiej,

– uroczystości patriotycznej ku czci partyzantów oddziału „Adama” na Glisnem,

– Zagórzańskim Lecie Gminy Mszana Dolna (wcześniej Turnieju Wsi Gminy Mszana Dolna),

–  Mszach św. w intencji beatyfikacji, potem kanonizacji Jana Pawła II, aż w końcu dziękczynieniu za Jego beatyfikację i kanonizację odprawianych  na Szczeblu;

oraz we wszystkich wydarzeniach życia kulturalnego i społecznego wsi Kasinka Mała i gminy Mszana Dolna.

W grudniu 2009 roku orkiestra brała udział w ścinaniu, a później w zapaleniu choinki  – daru mieszkańców gminy Mszana Dolna – przed oknem papieskim na ul. Franciszkańskiej 3 w Krakowie.

Niezwykle ciekawym jest również fakt, iż członkowie orkiestry potrafili wytworzyć między sobą specyficzną, niemal rodzinną więź. Pielęgnują ją poprzez corocznie organizowane spotkania opłatkowe i  wspólne wycieczki. Nie zmienił się trwający od początku działania orkiestry zwyczaj uczestnictwa zespołu w uroczystościach ślubnych poszczególnych jego członków.  Pamięć zaś o zmarłych muzykach podtrzymywana jest szczególnie poprzez udział w obchodach Dnia Zmarłych.

W kwietniu 2001 roku Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej nadało orkiestrze „Echo Gór” przy OSP w Kasince Małej – Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa”.

W 2004 roku orkiestra uhonorowana została Nagrodą Specjalną, a w 2007 roku Jubileuszową Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

W roku 2004 orkiestra nagrała pierwszą płytę zawierającą 10 utworów; kolejną – w roku 2012   – z okazji swojego jubileuszu.

Zespół wielokrotnie koncertował poza granicami Polski – we Włoszech (z wizytą u Jana Pawła II w Watykanie w 1996 roku i 2003 roku) oraz w 2012 roku  z wizytą u Benedykta  XVI, na Ukrainie (2004), w Austrii (2005), na Słowacji (2008),  we Francji (2009), w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie (2010, 2011, 2016) i Grecji (2015).

Repertuar orkiestry ciągle zmienia się i ewoluuje. Kilkadziesiąt lat temu były to   głównie: marsze, polki, walce, fokstroty, tanga, nieustannie aktualne były i  są przede wszystkim melodie góralskie, które cieszą się największym powodzeniem u słuchających. Dzisiaj młody zespół sięga po ambitne utwory. Są to adaptacje szlagierów muzyki poważnej i rozrywkowej, współczesnej, co jest odbiciem ducha czasów i aspiracji młodego duchem zespołu.

Orkiestra w swojej historii współpracowała z orkiestrami dętymi z terenu Gminy Mszana Dolna,  z orkiestrą z Gdowa,  z Rabki, z Głubczyc.

W dniu 29 lipca 2012 roku Orkiestra Echo Gór świętowała jubileusz 100 – lecie swojego powstania.
Momentem szczególnie uroczystym było wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Prezydent RP, na wniosek Wójta Gminy Mszana Dolna – p. Bolesława Żaby, odznaczył Kapelmistrza orkiestry – Franciszka Leżańskiego – Złotym Krzyżem Zasługi.

W uznaniu zasług dla kultury, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, również na wniosek Wójta, odznaczył kapelmistrza orkiestry Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”. Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP odznaczyło orkiestrę „Echo Gór” przy OSP Kasinka Mała „Złotym znakiem związku”, zaś w uznaniu zasług dla ochrony przeciwpożarowej strażacy – ochotnicy otrzymali odznaczenia korporacyjne; Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymał: Franciszek Leżański

Orkiestra dęta „Ech Gór” w Kasince Małej poprzez swoją działalność pełni rolę dydaktyczną w zakresie edukacji muzycznej młodego pokolenia oraz wychowawczą  – kształci u swoich członków zdrowe postawy moralne; ucząc odpowiedzialności, obowiązkowości  i współpracy w zespole. Chroni i pielęgnuje dziedzictwo kulturowe i tradycje ziemi zagórzańskiej. Jest również dla młodzieży propozycją na pożyteczne spędzanie wolnego czasu.

Źródło: Archiwum Urzędu Gminy Mszana Dolna

Fot.:  Archiwum Urzędu Gminy Mszana Dolna

Interaktyna Mapa Atrakcji TurystycznychPopularyzacja atrakcji turystycznych Województwa Małopolskiego.